Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad van State, afdeling bestuursrechtspraakStaatscourant 1999, 20 pagina 23Overig

Samenstelling afdelingen Volle Raad

Publikatie conform artikel 19 van de Wet op de Raad van State

Vanaf 1 februari zijn de afdelingen van de Volle Raad als volgt samengesteld:

Afdeling 1 (Algemene Zaken/Justitie/Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

mr. J.J.R. Bakker (voorzitter)

mr. W. Konijnenbelt (plv. voorzitter)

mw. mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek

mr. R. Cleton

mr. J.M. Boll

mr. A. Kosto

mw. mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd

mr. R.W.L. Loeb

toegevoegd:

mr. P.J. Boukema

mr. J.A.E. van der Does

mw. drs. M.W.M. Vos-van Gortel

Afdeling 2 (Buitenlandse Zaken/Defensie/Economische Zaken)

mw. drs. M.W.M. Vos-van Gortel (voorzitter)

mr. J.H.B. Hulshof

mr. R.H. Lauwaars

mr. R.W.L. Loeb

toegevoegd:

mr. J. de Vries

mr. P. van Dijk

Afdeling 3 (OCW/VWS)

mr. R.J. Hoekstra (voorzitter)

mr. P. van Dijk

dr. D. Dolman

mw. mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek

mr. J.R. Schaafsma

drs. G.A. Posthumus

mr. J.P.H. Donner

toegevoegd:

mw. mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth

mr. J.J. Vis

Afdeling 4 (Financiën/Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

dr. J.C.K.W. Bartel (voorzitter)

mw. mr. W.M.G. Eckhof-de Vries

drs. E.L. Berg

mr. D. Dolman

mr. H. Beekhuis

drs. G.A. Posthumus

mr. J.R. Schaafsma

toegevoegd:

mr. R.J. Hoekstra

mr. J.J.R. Bakker

Afdeling 5 (VROM/VW/LNV)

mr. J.J. Vis (voorzitter)

mr. J.H.B. Hulshof

drs. E.L. Berg

mr. R. Cleton

mr. J.M. Boll

mr. R.H. Lauwaars

mr. A. Kosto

mr. J.P.H. Donner

toegevoegd:

mr. W. Konijnenbelt

mr. H. Beekhuis.