Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
KiesraadStaatscourant 1999, 174 pagina 16Overig

Schrapping aanduidingen register verkiezingen EP

25 augustus 1999

KR99/80982

Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement

Het Centraal Stembureau voor de Verkiezing van de leden van het Europees Parlement;

Gelet op artikel G 1, zevende lid, onderdeel d, juncto artikel Y 2 van de Kieswet;

Overwegende dat voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement die werd gehouden op 10 juni 1999 geen gebruik is gemaakt van de gelegenheid, bedoeld in artikel H 3, tweede of derde lid, van de Kieswet

om de aanduidingen ’Een Betere Toekomst ...’ en ’Islamitische Partij Nederland’ te plaatsen boven een kandidatenlijst;

Besluit:

de volgende onder de genoemde nummers geregistreerde aanduidingen te schrappen in het register als bedoeld in artikel G 1, eerste lid, juncto artikel Y 2 van de Kieswet:

9. Een Betere Toekomst ...

13. Islamitische Partij Nederland


Den Haag, 25 augustus 1999.
De voorzitter.
De leden.