Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 1999
Nr. 138

Gepubliceerd op 22 juli 1999Schrapping registratie politieke groeperingen

Openbare kennisgeving inzake het schrappen van de registratie van een politieke groepering op grond van artikel G 2, lid 7 onder d van de Kieswet

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant heeft bij beschikking van 1 juli 1999 de navolgende registraties geschrapt op grond van het feit dat de betreffende politieke groepering voor de laatst gehouden verkiezing van de leden van het desbetref-fende vertegenwoordigend orgaan geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in het tweede of derde lid van artikel H 3 van de Kieswet:

Nr.: 3

Aanduiding: Groen-Brabant

Gemachtigde: C.J. Noltee, Voorstraat 26, 4902 PM Oosterhout

Plaatsvervanger: G.C. van den Einde geb. Landzaad, Wijnruit 7, 4907 HC Oosterhout

Nr.: 5

Aanduiding: Burgerpartij Nederland (BPN)

Gemachtigde: R.J. van Eijk, Veenen 14, 4703 RB Roosendaal

Plaatsvervanger: A.A.J. Poppe, Kalkoensprenk 1, 4386 DD Vlissingen.


De voorzitter van het centraal stembureau,
A.G.J.M. Rombouts.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl