Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 1999, 138 pagina 10Centraal Stembureau

Schrapping registratie politieke groeperingen

Openbare kennisgeving inzake het schrappen van de registratie van een politieke groepering op grond van artikel G 2, lid 7 onder d van de Kieswet

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant heeft bij beschikking van 1 juli 1999 de navolgende registraties geschrapt op grond van het feit dat de betreffende politieke groepering voor de laatst gehouden verkiezing van de leden van het desbetref-fende vertegenwoordigend orgaan geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in het tweede of derde lid van artikel H 3 van de Kieswet:

Nr.: 3

Aanduiding: Groen-Brabant

Gemachtigde: C.J. Noltee, Voorstraat 26, 4902 PM Oosterhout

Plaatsvervanger: G.C. van den Einde geb. Landzaad, Wijnruit 7, 4907 HC Oosterhout

Nr.: 5

Aanduiding: Burgerpartij Nederland (BPN)

Gemachtigde: R.J. van Eijk, Veenen 14, 4703 RB Roosendaal

Plaatsvervanger: A.A.J. Poppe, Kalkoensprenk 1, 4386 DD Vlissingen.


De voorzitter van het centraal stembureau,
A.G.J.M. Rombouts.