Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 1999, 117 pagina 6Overig

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft overeenkomstig artikel U 16 van de Kieswet op donderdag 27 mei 1999, om 11.00 uur, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Het centraal stembureau heeft op deze zitting de uitslag vastgesteld van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op dinsdag 25 mei 1999.

Het centraal stembureau heeft deze uitslag op grond van de processen-verbaal die ingevolge artikel T 11, derde lid, van de Kieswet naar het centraal stembureau zijn overgebracht, als volgt vastgesteld:

A. Vaststellen van de stemwaarden

Het centraal stembureau heeft overeenkomstig artikel U 2 van de Kieswet de waarde van de stemmen die door de leden van de staten van de onderscheidene provincies zijn uitgebracht, aan de hand van de laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakte bevolkingscijfers per 1 januari 1999 (Stcrt dd. 26-02-1999 nr. 40) voor de verschillende provincies als volgt vastgesteld:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-1.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-2.gif

B. Overzicht van de ingeleverde kandidatenlijsten

De volgende groeperingen hebben aan de verkiezingen deelgenomen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-3.gif

C. Overzicht van de aantallen op de verschillende lijsten uitgebrachte stemmen

stcrt-1999-117-p6-SC19380-4.gif

D. Vaststelling van de kiesdeler

Het totaal van de uitgebrachte stemmen bedraagt : 157553

Aangezien 75 zetels te verdelen zijn, bedraagt de kiesdeler: 157553 : 75 = 2100 53/75

E. Lijstencombinaties

Aantallen zetels die aan de lijsten van de onderscheidene groeperingen zouden zijn toegewezen, indien geen lijstencombinaties zouden zijn aangegaan overeenkomstig artikel S 8 van de Kieswet:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-5.gif

De volgende lijstencombinaties zijn overeenkomstig artikel S 8 van de Kieswet aangegaan onderscheidenlijk zijn ingevolge artikel U 6, tweede lid, van die wet in aanmerking genomen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-6.gif

F. Verdeling van de zetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

stcrt-1999-117-p6-SC19380-7.gif

Overeenkomstig artikel U 8 van de Kieswet wordt aan elke lijstencombinatie en aan elke lijst toegewezen het aantal zetels gelijk aan het bovenvermelde quotiënt.

Het aantal toegewezen zetels bedraagt derhalve : 71

Het aantal restzetels bedraagt : 4

G. Verdeling van de restzetels over de lijstencombinaties en de niet tot een lijstencombinatie verbonden lijsten

De restzetels zijn met toepassing van artikel U 9 van de Kieswet toegewezen aan de lijstencombinaties onderscheidenlijk lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben.

stcrt-1999-117-p6-SC19380-8.gif

H. Verdeling van de aan de lijstencombinaties toegewezen zetels over de verbonden lijsten

De aan de lijstencombinaties toegewezen zetels zijn ingevolge artikel U 11 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten.

Eerst is de combinatiekiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstencombinatie te delen door het aantal aan die combinatie toegewezen zetels. Vervolgens is de combinatiekiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de verbonden lijsten. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.

stcrt-1999-117-p6-SC19380-9.gif

I. Verdeling van de zetels over de onderscheidene groeperingen

stcrt-1999-117-p6-SC19380-10.gif

J. Verdeling van de aan de lijstengroepen toegewezen zetels over de lijsten die deel uit maken van die lijstengroepen

Niet van toepassing

K. Aantallen stemmen uitgebracht op kandidaten van lijsten van groeperingen waaraan een of meer zetels zijn toegewezen, toewijzing van de zetels aan de kandidaten en rangschikking van de kandidaten per lijst

stcrt-1999-117-p6-SC19380-11.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-12.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-13.gif

Met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler, gekozen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-14.gif

Vervolgens zijn de aan de lijsten toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-15.gif

De kandidaten zijn met toepassing van de artikelen U 15, tweede lid, j° P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de te hierna vermelden lijst, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-16.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-17.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-18.gif

Met toepassing van de artikelen U 15 , eerste lid, j° P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler, gekozen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-19.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-20.gif

Vervolgens zijn de aan de lijsten toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen U 15 , eerste lid, j° P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-21.gif

De kandidaten zijn met toepassing van de artikelen U 15, tweede lid, j° P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijst, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-22.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-23.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-24.gif

Met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler, gekozen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-25.gif

Vervolgens zijn de aan de lijsten toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-26.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-27.gif

De kandidaten zijn met toepassing van de artikelen U 15, tweede lid, j° P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven, met uitzondering van de hierna te vermelden lijst, ten aanzien waarvan de kandidaten als volgt zijn gerangschikt:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-28.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-29.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-30.gif

Met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 15 en P 16 van de Kieswet is de volgende kandidaat van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop hij/zij voorkomt een aantal stemmen heeft verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler, gekozen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-31.gif

Vervolgens zijn de aan de lijsten toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-32.gif

De kandidaten zijn met toepassing van de artikelen U 15, tweede lid, j° P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.

stcrt-1999-117-p6-SC19380-33.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-34.gif

Met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 15 en P 16 van de Kieswet is de volgende kandidaat van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop hij/zij voorkomt een aantal stemmen heeft verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler, gekozen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-35.gif

Vervolgens zijn de aan de lijsten toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-36.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-37.gif

De kandidaten zijn met toepassing van de artikelen U 15, tweede lid, j° P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.

stcrt-1999-117-p6-SC19380-38.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-39.gif

Met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler, gekozen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-40.gif

Vervolgens zijn de aan de lijsten toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaten van deze lijst toegewezen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-41.gif

De kandidaten zijn met toepassing van de artikelen U 15, tweede lid, j° P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.

stcrt-1999-117-p6-SC19380-42.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-43.gif

Met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 15 en P 16 van de Kieswet is de volgende kandidaat van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop hij/zij voorkomt een aantal stemmen heeft verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler, gekozen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-44.gif

Vervolgens is de aan de lijsten toegewezen zetel die nog niet aan een kandidaat is toegewezen, met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaat van deze lijst toegewezen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-45.gif

De kandidaten zijn met toepassing van de artikelen U 15, tweede lid, j° P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.

stcrt-1999-117-p6-SC19380-46.gif

Met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 15 en P 16 van de Kieswet is de volgende kandidaat van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop hij/zij voorkomt een aantal stemmen heeft verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler, gekozen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-47.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-48.gif

Vervolgens is de aan de lijsten toegewezen zetel die nog niet aan een kandidaat is toegewezen, met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 17 en P 18 van de Kieswet aan de volgende kandidaat van deze lijst toegewezen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-49.gif

De kandidaten zijn met toepassing van de artikelen U 15, tweede lid, j° P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.

stcrt-1999-117-p6-SC19380-50.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-51.gif

Met toepassing van de artikelen U 15, eerste lid, j° P 15 en P 16 van de Kieswet is de volgende kandidaat van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop hij/zij voorkomt een aantal stemmen heeft verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler, gekozen:

stcrt-1999-117-p6-SC19380-52.gif

De kandidaten zijn met toepassing van de artikelen U 15, tweede lid, j° P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.

L. AANTALLEN STEMMEN UITGEBRACHT OP KANDIDATEN VAN LIJSTEN VAN GROEPERINGEN WAARAAN GEEN ZETEL IS TOEGEWEZEN

stcrt-1999-117-p6-SC19380-53.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-54.gif

M. Overzicht in alfabetische volgorde van de kandidaten die zijn gekozen

stcrt-1999-117-p6-SC19380-55.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-56.gifstcrt-1999-117-p6-SC19380-57.gif

Overige opmerkingen:

Tijdens zijn werkzaamheden als bedoeld in artikel U 1 van de Kieswet was het centraal stembureau genoodzaakt het verzegelde pak afkomstig van de provincie Fryslân te openen, aangezien het proces-verbaal als bedoeld in artikel T 11, eerste lid, van de Kieswet ontbrak. Van het openen en opnieuw verzegelen van dit pak is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt, dat als bijlage bij dit proces-verbaal is gevoegd.

Tijdens de zitting, bedoeld in artikel U 16 van de Kieswet, was het centraal stembureau genoodzaakt het verzegelde pak afkomstig van de provincie Overijssel te openen, aangezien het totaal aantal stemmen, volgens het proces-verbaal uitgebracht op de lijst nummer 6, niet overeenkwam met de aantallen op de onderscheiden kandidaten van die lijst uitgebrachte stemmen. Van het openen en opnieuw verzegelen van dit pak is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt, dat als bijlage bij dit proces-verbaal is gevoegd.

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn

• geen bezwaren ingebracht

○ de volgende bezwaren ingebracht:

Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken:

(niet van toepassing)

stcrt-1999-117-p6-SC19380-58.gif

Proces-verbaal van de opening van een verzegeld pak als bedoeld in artikel T 10, derde lid, van de Kieswet door het centraal stembureau voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ter uitvoering van artikel T 11, derde lid, van de Kieswet zijn op 25 mei 1999 de processen-verbaal, bedoeld in artikel T 11, eerste lid, alsmede de verzegelde pakken, bedoeld in artikel T 10, tweede en derde lid, van de Kieswet overgebracht naar de voorzitter van het centraal stembureau in het gebouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200 te ‘s-Gravenhage.

Geconstateerd werd dat het proces-verbaal van de provincie Fryslân niet bij het verzegelde pak, bedoeld in artikel T 10, derde lid, van de Kieswet was gevoegd. Blijkens de mondelinge verklaring van degene die het verzegelde pak namens de provincie Fryslân bezorgde, moest dit aanwezig zijn in het verzegelde pak. De werkzaamheden, bedoeld in artikel U 1 van de Kieswet, konden zonder het desbetreffende proces-verbaal niet worden verricht. Daarom werd het verzegelde pak met telefonisch verkregen toestemming van de voorzitter van het centraal stembureau en in aanwezigheid van R.T.B. Heemskerk, lid van het centraal stembureau, mw. A.G. van Dijk, secretaris van het centraal stembureau, alsmede twee medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geopend door de adjunct-secretaris van het centraal stembureau. Nadat het proces-verbaal, dat in het verzegelde pak werd aangetroffen, uit het pak was gehaald, werd het pak opnieuw gesloten en verzegeld.

’s-Gravenhage, 25 mei 1999

De adjunct-secretaris van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

G.J. Boon

Proces-verbaal van de opening van een verzegeld pak als bedoeld in artikel T 10, derde lid, van de Kieswet door het centraal stembureau voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft overeenkomstig artikel U 16 van de Kieswet op donderdag 27 mei 1999 om 11.00 uur in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.

Bij de vaststelling van de aantallen op de verschillende lijsten uitgebrachte stemmen werd door het centraal stembureau geconstateerd, dat het totaal aantal stemmen dat blijkens het proces-verbaal model T 11 in de provincie Overijssel op lijst nummer 6 (RPF-GPV) was uitgebracht, zes bedroeg. Het bedoelde proces-verbaal vermeldde bij die lijst als aantal uitgebrachte aantal stemmen achter de namen van de kandidaten slechts twee stemmen.

Dit verschil was reeds opgemerkt toen het centraal stembureau overeenkomstig artikel U 1 van de Kieswet na ontvangst van de processen-verbaal overging tot het verrichten van de werkzaamheden ter vaststelling van de uitslag van de verkiezing. Na een daartoe strekkend verzoek van het centraal stembureau gaf de provincie Overijssel telefonisch en per fax de gegevens door, die volgens de provincie ten aanzien van de bedoelde lijst in het proces-verbaal hadden moeten zijn opgenomen.

Teneinde de mededeling van de provincie te verifiëren heeft het centraal stembureau, gebruik makend van zijn bevoegdheid op grond van artikel U 17 van de Kieswet, tijdens de bovenbedoelde zitting het verzegelde pak, bedoeld in artikel T 10, derde lid, van de Kieswet geopend. Vervolgens is het centraal stembureau overgegaan tot een nieuwe opneming van stembiljetten uit de provincie Overijssel.

Daarbij bleek het volgende.

Het aantal stemmen, uitgebracht op de verschillende kandidaten, vermeld op lijst nummer 6 (RPF-GPV) bedraagt in totaal zes. Hiervan is één stem uitgebracht op de kandidaat E. Schuurman, zijn drie stemmen uitgebracht op de kandidaat K. Veling en twee stemmen op de kandidaat A.P. de Boer.

Nadat de uitslag van de verkiezing was vastgesteld, werd het pak opnieuw verzegeld.

’s-Gravenhage, 27 mei 1999

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

F.J.W.M. van Dooren