Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 1998, 251 pagina 10Overig

Certificaten arbodienst

Arbodiensten Licom KAM bv

DNV Certification B.V. heeft op 1 december 1998 een CRA-certificaat verleend aan Arbodiensten Licom KAM bv te Heerlen. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 1 december 2001. Het certificaat dat op 4 september 1977 is uitgereikt door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is op 1 december 1998 ingetrokken.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat zal DNV Certification B.V. jaarlijks een audit uitvoeren om te toetsen of de betreffende arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet.