Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 1998, 251 pagina 10Overig

Certificaten arbodienst

Shell Nederland B.V., Samenwerkende Arbodiensten Shell

Bureau Veritas Quality International B.V. heeft op 4 december 1998 een CRA-certificaat verleend aan Shell Nederland B.V., Samenwerkende Arbodiensten Shell te Rotterdam. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig vanaf 11 augustus 1998 tot 11 augustus 2002.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat zal Bureau Veritas Quality International B.V. jaarlijks een audit uitvoeren om te toetsen of de betreffende arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet.