Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 1998, 244 pagina 10Benoemingen en ontslagen

Benoeming leden en secretaris Commissie administratieve lasten

16 december 1998

Nr. WJZ/W 98084523

De minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 6, derde lid, en 15, vijfde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 4 van de Instellingsregeling Commissie administratieve lasten;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 5 december 1998 worden voor de duur van de advisering benoemd als lid van de Commissie administratieve lasten:

a. ir. J.J. Slechte, tevens voorzitter;

b. mw. A.H. van Arenthals-Kramer Freher;

c. prof.mr.dr. I.Th.M. Snellen;

d. J. Franssen.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 5 december 1998 wordt voor de duur van de advisering benoemd als secretaris van de Commissie administratieve lasten dr. J.W.A. van Dijk.

Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Afschrift van de beschikking wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.


’s-Gravenhage, 16 december 1998. De Minister van Economische Zaken,
A. Jorritsma-Lebbink.