Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 1998, 209 pagina 4Benoemingen en ontslagen

Benoeming tot Minister van Staat

Besluit van 23 oktober 1998 No. 98.005026 houdende benoeming van mr. H.A.F.M.O. van Mierlo tot Minister van Staat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben besloten en besluiten:

te benoemen tot Minister van Staat mr. H.A.F.M.O. van Mierlo.

Onze Minister-president, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers.


’s-Gravenhage, 23 oktober 1998.
Beatrix.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
W. Kok.