Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1998, 124 pagina 14Overig

Verlenging instelling ABOA

De instelling voor de ABOA, Adviescommissie Beoordelingen Opleidingen Arbeids- & Organisatiedeskundigen is verlengd voor de periode van 1 juli 1998 tot 1 juli 1999. Hierna zal de commissie ophouden te bestaan in verband met het gegeven dat de SRAO, Stichting Registratie Arbeids- en Organisatiedeskundigen vanaf 1 juli belast zal zijn met de beoordeling van de post-hogeronderwijsopleidingen A&O-deskundige arbodienst.


De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de directeur Arbeidsomstandigheden,
R. Laterveer.