Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 1997, 95 pagina 14Benoemingen en ontslagen

Benoeming mr. W. Scholten tot Minister van Staat

Besluit van 16 mei 1997 No. 97.002376

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben besloten en besluiten:

te benoemen tot Minister van Staat

met ingang van 1 juli 1997, Mr. W. Scholten.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers.


’s-Gravenhage, 16 mei 1997.
Beatrix. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
W. Kok.