Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 1997, 91 pagina 9Overig

Beschikbare bedragen Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer

Regeling van de Minister van Volks-huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. MBG 97097257, houdende uitvoering van de artikelen 11, tweede lid, 11f, tweede lid, 12, vierde en vijfde lid, 15, tweede lid, 16, derde en vierde lid, en 49 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer

28 april 1997

MBG 97097257

Directie eluid en Verkeer/FAM

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 11, tweede lid, 11f, tweede lid, 12, vierde en vijfde lid, 15, tweede lid, 16, derde en vierde lid, en 49 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

1. Het totale bedrag dat voor het kalenderjaar 1997 ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van hoofdstuk 2 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer is

f 84.026.000,-.

2. Het bedrag dat voor het kalenderjaar 1997 ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van:

a. hoofdstuk 2, afdeling 1, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer is f 450.000,-;

b. hoofdstuk 2, afdeling 2, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer is f 85.212.000,-;

c. hoofdstuk 2, afdeling 3, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer is f 7.200.000,-

3. Van het bedrag, genoemd in het tweede lid, onder b, wordt voor het kalenderjaar 1997 f 60.000.000,- ter beschikking gesteld voor de verlening van een bijdrage als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer.

Artikel 2

1. De projecten die in het kalenderjaar 1997 in aanmerking komen voor de bijdrage, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a of c, van het Bijdragen-besluit openbare lichamen milieubeheer zijn genoemd in bijlage 1 bij

deze regeling.

2. De projecten die in het kalenderjaar 1997 in aanmerking komen voor de bijdrage, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder a of c, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer zijn genoemd in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3

1. De bijdrage, bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, of 11f, eerste lid, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer kan in het kalenderjaar 1997 slechts worden verleend voor een ander geluidsgevoelig gebouw dat een hogere geluidsbelasting vanwege een weg ondervindt dan 64 dB(A).

2. De bijdrage, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder b, van het Bijdragen-besluit openbare lichamen milieubeheer kan in het kalenderjaar 1997 slechts worden verleend ten behoeve van woningen, andere geluidsgevoe-lige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die een hogere geluidsbelasting vanwege een weg ondervinden dan 64 dB(A).

Artikel 4

1. De bijdrage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a, van het Bijdragen-besluit openbare lichamen milieu-beheer kan in het kalenderjaar 1997 slechts worden verleend voor een ander geluidsgevoelig gebouw dat een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervindt dan 65 dB(A).

2. De bijdrage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Bijdragen-besluit openbare lichamen milieu-beheer kan in het kalenderjaar 1997 slechts worden verleend ten behoeve van maatregelen ter bescherming van andere geluidsgevoelige gebouwen die een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervinden dan 65 dB(A).

3. De bijdrage, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder b, van het Bijdragen-besluit openbare lichamen milieu-beheer kan in het kalenderjaar 1997 slechts worden verleend ten behoeve van maatregelen ter bescherming van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervinden dan 65 dB(A).

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


’s-Gravenhage, 28 april 1997. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
M. de Boer.

Toelichting

De onderhavige regeling voorziet op de eerste plaats in de vaststelling van het bedrag dat voor 1997 voor de uitvoering van hoofdstuk 2 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer, onderscheidenlijk voor de uitvoering van iedere afdeling van dat hoofdstuk, beschikbaar is. Voorts wordt geregeld dat van het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van hoofdstuk 2, afdeling 2, van voornoemd besluit f 60.000.000,- beschikbaar is voor het verlenen van een bijdrage voor de uitvoering van geluidwerende maatregelen aan woningen tegen wegverkeerslawaai (artikel 10 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer).

Overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer kan dat bedrag ook aangewend worden voor het treffen van geluidwerende maatregelen aan woningen tegen spoorweglawaai.

In 1997 zullen op grond van voornoemd besluit uitsluitend bijdragen worden toegekend ten behoeve van de uitvoering van hoofdstuk 2, afdeling 1 (Bijdragen geluidhinderbestrijding industrielawaai), hoofdstuk 2, afdeling 2 (Bijdragen geluidhinderbestrijding wegverkeerslawaai) en hoofdstuk 2, afdeling 3 (Bijdragen geluidhinderbestrijding spoorweglawaai) van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer. Derhalve wordt in deze regeling alleen voor de hiervoor genoemde afdelingen van hoofdstuk 2 een bedrag vastgesteld.

In deze regeling wordt tevens invulling gegeven aan de artikelen 11, tweede lid, 11f, tweede lid, 12, vierde en vijfde lid, 15, tweede lid, en 16, derde en vierde lid, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer.

Tenslotte zij erop gewezen dat in de bijlagen bij deze regeling de projecten zijn genoemd die in beginsel in aanmerking komen voor een bijdrage.

Of een bijdrage voor een in die bijlage genoemd project zal worden verleend, is afhankelijk van de beschikbare bugdetten en de relatieve voortgang in de voorbereiding van de projecten.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer.

Bijlage 1

Projecten die in het kalenderjaar 1997 in aanmerking komen voor de bijdrage, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a of c, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen en milieubeheer (verkeersmaatregelen tegen wegverkeerslawaai)

ALBLASSERDAM DAM/PLANTAGEWEG

ALMELO KOPPELRING

AMSTERDAM CENTRUMPLAN 576308

BOXMEER

CASTRICUM HEEREWEG

DONGERADEEL (DOKKUM)

MEERSSEN VERKEERSPLAN

SINT-OEDENRODE

STRIJEN DE KLEM (WATERSCHAP

DE GROTE WAARD)

UTRECHT CROESELAAN

UTRECHT VOGELBUURT

VAASSEN

VELDHOVEN KRUISSTRAAT

VENRAY

VIERLINGSBEEK

WAALWIJK NOORDSTRAAT-WEST-EINDE

WEERT VERKEERSPLAN

WIJK BIJ DUURSTEDE

ZEDERIK PARALLELWEG

Projecten die in het kalenderjaar 1997 in aanmerking komen voor de bijdrage, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a of c, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer (afschermende maatregelen tegen wegverkeerslawaai)

ALKMAAR ANTONIE VAN DIJKLAAN

ALPHEN A/D RIJN PW S25 STEEKTERBRUG

AMERSFOORT N199, WEGVAK RIJKSWEG A1-ZEVENHUIZER

ARNHEM A12

BERGSCHENHOEK PROV.WEG

DORDRECHT A16 KRISPIJN/BEER-

POLDER/WILLEMSDORP

DORDRECHT A16 MIJLWEG

GEERTRUIDENBERG/RAAMSDONK

HARDINXVELD-GIESSENDAM A15

PEULEN

HEESCH A50

HEILOO

HILVERSUM VREELANDSEWEG

LAREN A-1

LEEUWARDEN, DRACHTSTERWEG

MAARTENSDIJK GROENEKAN A27

MAASBRACHT

MEERSSEN A2/A79

OEGSTGEEST

PAPENDRECHT HUIZE DE MERWEDE

PAPENDRECHT RW15 MOLENVLIET

ROELOFARENDSVEEN A4

ROTTERDAM OMMOORD A20

ROTTERDAM A13 OVERSCHIE

ROTTERDAM CEINTUURBAAN

ROTTERDAM GORDELWEG

RUINEN PESSE A28

SCHIEDAM NIEUWLAND

SLIEDRECHT A15 FASE 2

SLIEDRECHT FASE 1 STATIONSWEG A15

VELDHOVEN A67

WATERLAND 577170

WEHL A18

WERKENDAM

ZWIJNDRECHT A16 CORRIDORGEBIED

Bijlage 2

Projecten die in het kalenderjaar 1997 in aanmerking komen voor de bijdrage, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder a of c, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer (afschermende of geluidreducerende maatregelen tegen spoorweglawaai)

ALMELO PARALLELWEG

AMSTERDAM OOST SPOORBRUGGEN 559307

ARNHEM OOST/ZUID

BOXTEL NOORDZIJDE

DE BILT

GRONINGEN

NIJMEGEN SPOORBRUG MAAS-WAALKANAAL

OLDEBROEK (WEZEP/HATTEMERBROEK)

OUDENBOSCH RAILSCHERM ST. PIETER

WIJCHEN