Ontslagverlening als vice-voorzitter Raad voor het binnenlands bestuur

Besluit van 13 november 1996, no. 96.005549 tot eervol ontslag van de vice-voorzitter van de Raad voor het binnenlands bestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Koningin der Nederlanden, Prinses

van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 1 november 1996, no. SPZ96/39/N2, directoraat-generaal Openbaar Bestuur/Rbb-secretariaat;

Gelet op artikel 6 van de Wet Raad voor het binnenlands bestuur (Staatsblad 1986, 104);

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 1 november 1996, no. SPZ96/39/N2, directoraat-generaal Openbaar Bestuur/Rbb-secretariaat;

Gelet op artikel 6 van de Wet Raad voor het binnenlands bestuur (Staatsblad 1986, 104);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Met ingang van 1 januari 1997 mevrouw prof.mr. I. C. van der Vlies eervol ontslag te verlenen als vice-voorzitter van de Raad voor het binnenlands bestuur.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.


’s-Gravenhage, 13 november 1996.
Beatrix. De Minister van Binnenlandse Zaken,
W. F. Dijkstal.

Naar boven