Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 1996, 246 pagina 9Besluiten van algemene strekking

Wijziging samenstelling Platform ADR

6 december 1996

Nr. 593230/896

Dienst Rechtsbijstand en Juridische Beroepen

De Minister van Justitie,

Besluit:

De samenstelling van het Platform Alternative Dispute Resolution (ADR), ingesteld bij besluit van 12 april 1996, wordt als volgt gewijzigd:

Als nieuwe leden worden benoemd:

mr. E. Feijen, bestuurslid Koninklijke Notariële Broederschap,

mr. A.J.A.J. Eijsbouts, voorzitter van de Sectie Geschillenbeslechting van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.


’s-Gravenhage, 6 december 1996.
De Minister voornoemd,
W. Sorgdrager.