Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 1995, 9 pagina 0Overig

Rectificatie Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1964

In de Wijziging van Uitvoerings-regeling inkomstenbelasting 1964 van 23 december 1994, nr. WDB/492M, Stcrt. 251, 1994, moet in de kop, in de aanhef van artikel I en in de toelichting '1964' vervangen worden door 1990. Voorts moet in de toelichting in de vierde alinea de zinsnede 'Dit betekent dat' vervangen door: Dit betreft.