Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 1995, 25 pagina 7Benoemingen en ontslagen

Benoeming drs. Lubbers tot Minister van Staat

Besluit van 31 januari 1995, no. 95.000847

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben besloten en besluiten:

te benoemen tot Minister van Staat drs. R. F. M. Lubbers.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers.

's-Gravenhage, 31 januari 1995.
Beatrix.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,W. Kok.