Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 1995, 188 pagina 0Centraal Stembureau

Registratie aanduidingen politieke groeperingen

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Noord-Brabant maakt ingevolge artikel G 2, achtste lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Nr. 1

Aanduiding: FEDERATIE B.O.F.

Gemachtigde: J. Bouman, Generaal de Wetstraat 16, 5144 RW Waalwijk.

Plaatsvervanger: J. L. van der Weerden, Botteliersdreef 1, 5431 ZA Cuijk.

Nr. 2

Aanduiding: geschrapt ingevolge artikel G 2, lid 7 van de Kieswet.

Nr. 3

Aanduiding: Groen-Brabant.

Gemachtigde: C. J. Noltee, Voorstraat 26, 4902 PM Oosterhout.

Plaatsvervanger: G. C. van den Einde geb. Landzaad, Wijnruit 7, 4907 HC Oosterhout.

Nr. 4

Aanduiding: LIJST LINSSEN

Gemachtigde: A. J. F. M. Linssen, Noordzijde Zoom 74, 4614 AE Bergen op Zoom.

Plaatsvervanger: F. H. Jouvenaz, Kometenlaan 3, 4624 CP Bergen op Zoom.

Nr. 5

Aanduiding: Burgerpartij Nederland (BPN)

Gemachtigde: R. J. van der Eijk, Veenen 14, 4703 RB Roosendaal en Nispen.

Plaatsvervanger: A. A. J. Poppe, Kalkoensprenk 1, 4386 DD Vlissingen.


De voorzitter van het centraal
stembureau,
D. C. B. Burgers.