Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KiesraadStaatscourant 1995, 172 pagina 0Overig

Registratie aanduiding politieke groepering

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer heeft in zijn vergadering van 30 augustus 1995 op verzoek van de desbetreffende politieke groepering in het door het centraal stembureau ingevolge artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet, bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer ingeschreven de volgende aanduiding:

nr. 49 SENIOREN 2000

2. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Nederlandse Staatscourant, waarin de beschikking is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 30 augustus 1995.

J.H. Prins, voorzitter centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.