Besluit van 26 januari 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 december 2022, houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (Stb. 2022, 498)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Langdurige Zorg en Sport van 23 januari 2023, kenmerk 3500142-1042380-WJZ;

Gelet op artikel II van de Wet van 6 december 2022, houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (Stb. 2022, 498);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 6 december 2022, houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (Stb. 2022, 498) treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Onze Minister voor Langdurige Zorg en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 januari 2023

Willem-Alexander

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

Uitgegeven de eerste februari 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven