Besluit van 29 augustus 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 augustus 2022 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Stb. 2022, 327)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 augustus 2022, kenmerk 3419116-1033630-WJZ;

Gelet op artikel II van de Wet van 22 augustus 2022 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Stb. 2022, 327);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 22 augustus 2022 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Stb. 2022, 327) treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 augustus 2022

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de zevende september 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven