Besluit van 18 januari 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2021 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (Stb. 2021, 596)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 januari 2022, kenmerk 3301356-1022340-WJZ;

Gelet op artikel II van de Wet van 1 december 2021 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (Stb. 2021, 596);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 1 december 2021 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (Stb. 2021, 596) treedt in werking met ingang van 1 juli 2022.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 januari 2022

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

Uitgegeven de vijfentwintigste januari 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit inwerkingtredingsbesluit voorziet in de inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2021 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet oom het reclameverbod aan te scherpen (Stb. 2021, 596) met ingang van 1 juli 2022. Vanaf die datum is reclame voor tabaksproducten en aanverwante producten nog maar beperkt mogelijk.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

Naar boven