Besluit van 4 april 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening (Stb. 2022, 87)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 31 maart 2022, nr. WJZ/22073080.;

Gelet op artikel 18 van de Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening (Stb. 2022, 87);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening (Stb. 2022, 87) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 april 2022

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Uitgegeven de achtste april 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijke besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Er is afgeweken van het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten omdat met de Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening bindende Europese regelgeving wordt geïmplementeerd.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Naar boven