Besluit van 24 november 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 14 oktober 2021, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met het standaard afschermen van woonadresgegevens (Stb. 2021, 519)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 22 november 2021, nr. WJZ / 21289254;

Gelet op artikel II van het Besluit van 14 oktober 2021, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met het standaard afschermen van woonadresgegevens (Stb. 2021, 519);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 14 oktober 2021, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met het standaard afschermen van woonadresgegevens (Stb. 2021, 519), treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 november 2021

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok

Uitgegeven de derde december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Op 2 november 2021 is het Besluit van 14 oktober 2021, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met het standaard afschermen van woonadresgegevens (Stb. 2021, 519; het besluit) gepubliceerd. Op grond van dat besluit zal de Kamer van Koophandel voortaan adressen in het handelsregister, die staan ingeschreven als woonadres van een ondernemer, standaard afschermen. Artikel II van het besluit bepaalt dat de wijziging in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Op grond van dit koninklijk besluit wordt dat tijdstip vastgesteld op 1 januari 2022.

De afscherming strekt tot bescherming van de privacy van de ingeschreven personen. De datum is reeds bekend gemaakt aan bedrijven en andere belanghebbenden. De Kamer van Koophandel heeft de grootste afnemers van gegevens uit het handelsregister op de hoogte gesteld van de aanstaande wijziging en de datum aangekondigd via de haar gebruikelijke mediakanalen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok

Naar boven