Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2020, 94Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 6 maart 2020, houdende inwerkingtreding van diverse onderdelen van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 28 februari 2020, kenmerk 1655059-202582-WJZ;

Gelet op artikel 14 van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist treedt in werking met ingang van 1 juli 2020, met uitzondering van artikel 11, dat in werking treedt op 1 april 2020.

Onze Minister voor Medische Zorg is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 maart 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Uitgegeven de achttiende maart 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt dat het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist in werking treedt per 1 juli 2020, behoudens artikel 11 dat op 1 april 2020 in werking treedt. Artikel 11 van het besluit regelt dat mondhygiënisten al vanaf 1 april 2020 aanvragen tot registratie kunnen indienen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins