Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2020, 89Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 6 maart 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 3 maart 2020, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr.2819921;

Gelet op artikel XIII van de Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019, met uitzondering van artikel VII, treedt in werking met ingang van 1 april 2020.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 maart 2020

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de zeventiende maart 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus