Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2020, 559Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 18 december 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 16 december 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3142327, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel VIII van de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (Stb. 2020, 558);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (Stb. 2020, 558) treedt in werking met ingang van 7 juni 2021, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2021 en met uitzondering van artikel I, onderdelen I en L, dat in werking treedt met ingang van 7 juni 2022.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de negenentwintigste december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus