Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

VERBETERING

In artikel I, onderdeel A wordt:

[datum] vervangen door 16 december 2020 en

(Stb. [jaartal/nummer])» vervangen door (Stb. 2020, 555).

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 8:

[datum] vervangen door 16 december 2020 en

(Stb. [jaartal, volgnummer]) vervangen door (Stb. 2020, 555).

’s-Gravenhage, 21 januari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven