Besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Wij Willem-Alexander, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 september 2020, nr. 2020-000016891;

Gelet op artikel 7 van de Ambtenarenwet 2017;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 september 2020, nr. W04.20.0328/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 september 2020, nr. 2020-0000560848;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Uitvoeringsbesluit Ambtenaren 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2 wordt, onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van onderdeel g, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • h. toezichthouder als bedoeld in artikel 114 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

B

Artikel 2, onderdeel h, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel g door een punt.

C

De bijlage: Eed en belofteformulieren wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel van de bijlage wordt als volgt gewijzigd: «Eed en belofteformulieren» wordt vervangen door «Eed- en belofteformulieren».

2. De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:

a. het onderdeel hoofdstuk II Provincies wordt als volgt gewijzigd:

1°. in de alfabetische opsomming worden ingevoegd:

 • Eed van de provincie Overijssel;

 • Belofte van de provincie Overijssel;

2°. «Eed en belofte van de provincie Overijssel» vervalt.

b. het onderdeel hoofdstuk III Gemeenten wordt als volgt gewijzigd:

1°. in de alfabetische opsomming worden ingevoegd:

 • Eed en belofte van de gemeente Beuningen;

 • Eed van de gemeente Beverwijk;

 • Belofte van de gemeente Beverwijk;

 • Eed van de gemeente Den Helder;

 • Belofte van de gemeente Den Helder;

 • Eed en belofte van de gemeente Hollands Kroon;

 • Eed van de gemeente Leudal;

 • Belofte van de gemeente Leudal;

 • Eed en belofte van de gemeente Ooststellingwerf;

 • Eed en belofte van de gemeente Opsterland (Fries);

 • Eed van de gemeente Vijfheerenlanden;

 • Belofte van de gemeente Vijfheerenlanden;

 • Eed en belofte van de gemeente Waadhoeke (Nederlands);

 • Eed en belofte van de gemeente Waadhoeke (Fries);

 • Belofte van de gemeente Wageningen;

 • Belofte van de gemeente Zeist;

2°. «Eed en belofte van de gemeente Opsterland» wordt vervangen door «Eed en belofte van de gemeente Opsterland (Nederlands)»;

3°. «Eed van de gemeente Westvoorne» wordt vervangen door «Eed en belofte van de gemeente Westvoorne»;

c. het onderdeel hoofdstuk IV Waterschappen wordt als volgt gewijzigd:

1°. in de alfabetische opsomming worden ingevoegd:

 • Eed en belofte van het waterschap De Dommel;

 • Eed van het waterschap Hollandse Delta;

 • Belofte van het waterschap Hollandse Delta;

 • Eed van het waterschap Limburg;

 • Belofte van het waterschap Limburg;

 • Eed en belofte van het waterschap Rivierenland;

2°. «Eed van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier» wordt vervangen door «Eed en belofte van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier»;

3°. «Belofte van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier» vervalt;

d. het onderdeel hoofdstuk VI Gemeenschappelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd:

1°. in de alfabetische opsomming worden ingevoegd:

 • Eed van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg;

 • Belofte van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg;

 • Eed van de Belastingsamenwerking Rivierenland;

 • Eed en belofte van DCMR Milieudienst Rijnmond;

 • Eed en belofte van de Gemeenschappelijke regeling Lococensus Tricijn;

 • Eed van GGD regio Utrecht;

 • Belofte van GGD regio Utrecht;

 • Eed en belofte van het Noordelijk Belastingkantoor;

 • Eed en belofte van de Omgevingsdienst Haaglanden;

 • Eed van de Regionale Belasting Groep;

 • Eed van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland;

 • Belofte van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland;

 • Eed van Sabewa Zeeland;

 • Belofte van Sabewa Zeeland;

 • Eed van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

 • Belofte van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

 • Eed van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

 • Belofte van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

 • Eed en belofte van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;

 • Eed van Werkom;

 • Belofte van Werkom;

 • Eed en belofte van de Werkorganisatie Druten Wijchen;

 • Eed van Werkplein Drentsche Aa;

 • Belofte van Werkplein Drentsche Aa;

2°. «Eed van de Werkorganisatie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo)» wordt vervangen door «Eed en belofte van de Werkorganisatie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo)»;

3°. «Eed en belofte van de Brandweer Amsterdam – Amstelland» en «Belofte van de gemeente BVO Vijfheerenlanden» vervallen;

e. het onderdeel hoofdstuk VII ZBO»s wordt als volgt gewijzigd:

1°. «Eed en belofte van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel» wordt vervangen door «Eed en belofte van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden»;

2°. in de alfabetische opsomming wordt ingevoegd:

 • Eed en belofte van RDW Dienstwegverkeer;

3°. «Eed en belofte van Staatsbosbeheer» vervalt.

3. Hoofdstuk II Provincies wordt als volgt gewijzigd:

a. het Eed- en belofteformulier van de provincie Gelderland wordt vervangen door het Eed- en belofteformulier van de provincie Gelderland, opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit;

b. het Eed- en belofteformulier van de provincie Noord-Brabant wordt vervangen door het Eed- en belofteformulier van de provincie Noord-Brabant, opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit;

c. het Eed- en belofteformulier van de provincie Overijssel wordt vervangen door het eedformulier van de provincie Overijssel, opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit en door het belofteformulier van de provincie Overijssel, opgenomen in bijlage 4 bij dit besluit.

4. Hoofdstuk III Gemeenten wordt als volgt gewijzigd:

a. in de alfabetische opsomming worden ingevoegd:

 • 1°. het eed- en belofteformulier van de gemeente Beuningen, opgenomen in bijlage 5 bij dit besluit;

 • 2°. het eedformulier en het belofteformulier van de gemeente Beverwijk, opgenomen in bijlage 6, respectievelijk bijlage 7 bij dit besluit;

 • 3°. het eedformulier en het belofteformulier van de gemeente Den Helder, opgenomen in bijlage 8, respectievelijk bijlage 9 bij dit besluit;

 • 4°. het eed- en belofteformulier van de gemeente Hollands Kroon, opgenomen in bijlage 10 bij dit besluit;

 • 5°. het eedformulier en het belofteformulier van de gemeente Leudal, opgenomen in bijlage 11, respectievelijk bijlage 12 bij dit besluit;

 • 6°. het eed- en belofteformulier van de gemeente Ooststellingwerf, opgenomen in bijlage 13 bij dit besluit;

 • 7°. het eed- en belofteformulier van de gemeente Opsterland (Nederlands), opgenomen in bijlage 14 bij dit besluit;

 • 8°. het eed- en belofteformulier van de gemeente Opsterland (Fries), opgenomen in bijlage 15 bij dit besluit;

 • 9°. het eedformulier en het belofteformulier van de gemeente Vijfheerenlanden, opgenomen in bijlage 16, respectievelijk bijlage 17 bij dit besluit;

 • 10°. het eed- en belofteformulier van de gemeente Waadhoeke (Nederlands), opgenomen in bijlage 18 bij die besluit;

 • 11°. het eed- en belofteformulier van de gemeente Waadhoeke (Fries), opgenomen in bijlage 19 bij dit besluit;

 • 12°. het belofteformulier van de gemeente Wageningen, opgenomen in bijlage 20 bij dit besluit;

 • 13°. het belofteformulier van de gemeente Zeist, opgenomen in bijlage 21 bij dit besluit;

b. na het eedformulier van de gemeente Westvoorne wordt ingevoegd het belofteformulier van de gemeente Westvoorne, opgenomen in bijlage 22 bij dit besluit;

c. het eed- en belofteformulier van de gemeente:

 • 1°. Borger-Odoorn wordt vervangen door het eed- en belofteformulier, opgenomen in bijlage 23 bij dit besluit;

 • 2°. Heerde wordt vervangen door het eed- en belofteformulier, opgenomen in bijlage 24 bij dit besluit;

 • 3°. Oude IJsselstreek wordt vervangen door het eed- en belofteformulier, opgenomen in bijlage 25 bij dit besluit;

 • 4°. Velsen wordt vervangen door het eed- en belofteformulier, opgenomen in bijlage 26 bij dit besluit;

d. het eedformulier van de gemeente Wageningen wordt vervangen door het eedformulier, opgenomen in bijlage 27 bij dit besluit.

e. het eed- en belofteformulier van de gemeente Opsterland vervalt.

5. Hoofdstuk IV Waterschappen wordt als volgt gewijzigd:

a. in de alfabetische opsomming worden ingevoegd:

 • 1°. het eed- en belofteformulier van het waterschap De Dommel, opgenomen in bijlage 28 bij dit besluit;

 • 2°. het eedformulier en het belofteformulier van het waterschap Hollandse Delta, opgenomen in bijlage 29, respectievelijk bijlage 30 bij dit besluit;

 • 3°. het eedformulier en het belofteformulier van het waterschap Limburg, opgenomen in bijlage 31, respectievelijk bijlage 32 bij dit besluit;

 • 4°. het eed- en belofteformulier van het waterschap Rivierenland, opgenomen in bijlage 33 bij dit besluit;

b. het eedformulier en het belofteformulier van het hoogheemraadschap Delfland worden vervangen door het eedformulier, respectievelijk het belofteformulier van het hoogheemraadschap Delfland, opgenomen in bijlage 34, respectievelijk bijlage 35 bij dit besluit;

c. het eedformulier en het belofteformulier van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden vervangen door het eed- en belofteformulier van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, opgenomen in bijlage 36 bij dit besluit;

d. de eedformulieren en het belofteformulier van het waterschap Zuiderzeeland worden vervangen door het eedformulier, respectievelijk het belofteformulier van het waterschap Zuiderzeeland, opgenomen in bijlage 37 en bijlage 38, respectievelijk bijlage 39 bij dit besluit.

6. Hoofstuk VI Gemeenschappelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd:

a. in de alfabetische opsomming worden ingevoegd:

 • 1°. het eedformulier en het belofteformulier van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg, opgenomen in bijlage 40, respectievelijk bijlage 41 bij dit besluit;

 • 2°. het eed- en belofteformulier van de Belastingsamenwerking Rivierenland, opgenomen in bijlage 42 bij dit besluit;

 • 3°. het eed- en belofteformulier van de DCMR Milieudienst Rijnmond, opgenomen in bijlage 43 bij dit besluit;

 • 4°. het eed- en belofteformulier van de Gemeenschappelijke regeling Lococensus Tricijn, opgenomen in bijlage 44 bij dit besluit;

 • 5°. het eedformulier en het belofteformulier van de GGD Regio Utrecht, opgenomen in bijlage 45, respectievelijk bijlage 46 bij dit besluit;

 • 6°. het eed- en belofteformulier van het Noordelijk Belastingkantoor, opgenomen in bijlage 47 bij dit besluit;

 • 7°. het eed- en belofteformulier van de Omgevingsdienst Haaglanden, opgenomen in bijlage 48 bij dit besluit;

 • 8°. het eedformulier van de Regionale Belasting Groep, opgenomen in bijlage 49 bij dit besluit;

 • 9°. het eedformulier en het belofteformulier van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, opgenomen in bijlage 50, respectievelijk bijlage 51 bij dit besluit;

 • 10°. het eedformulier en het belofteformulier van Sabewa Zeeland, opgenomen in bijlage 52, respectievelijk bijlage 53 bij dit besluit;

 • 11°. het eedformulier en het belofteformulier van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, opgenomen in bijlage 54, respectievelijk bijlage 55 bij dit besluit;

 • 12°. het eedformulier en het belofteformulier van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling, opgenomen in bijlage 56, respectievelijk bijlage 57 bij dit besluit;

 • 13°. het eed- en belofteformulier van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, opgenomen in bijlage 58 bij dit besluit;

 • 14°. het eedformulier en het belofteformulier van Werkom, opgenomen in bijlage 59 respectievelijk bijlage 60 bij dit besluit;

 • 15°. het eed- en belofteformulier van de Werkorganisatie Druten Wijchen, opgenomen in bijlage 61 bij dit besluit;

 • 16°. het eedformulier en het belofteformulier van Werkplein Drentsche Aa, opgenomen in bijlage 62, respectievelijk bijlage 63 bij dit besluit;

b. het eedformulier en het belofteformulier van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant worden vervangen door het eedformulier, respectievelijk het belofteformulier van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant, opgenomen in bijlage 64, respectievelijk bijlage 65 bij dit besluit;

c. het eedformulier en het belofteformulier van de GGD Hollands Noorden worden vervangen door het eedformulier, respectievelijk het belofteformulier van de GGD Hollands Noorden, opgenomen in bijlage 66, respectievelijk bijlage 67 bij dit besluit;

d. het eedformulier van de Werkorganisatie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) wordt vervangen door het eed- en belofteformulier opgenomen in bijlage 68 bij dit besluit;

e. Het belofteformulier van de gemeente BVO Vijfheerenlanden vervalt.

7. Hoofstuk VII ZBO»s wordt als volgt gewijzigd:

a. in de alfabetische opsomming wordt ingevoegd het eed- en belofteformulier van de RDW Dienstwegverkeer, opgenomen in bijlage 69 bij dit besluit;

b. het eed- en belofteformulier van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) wordt vervangen door het eed- en belofteformulier, opgenomen in bijlage 70 bij dit besluit;

c. het eed- en belofteformulier van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) wordt vervangen door het eed- en belofteformulier, opgenomen in bijlage 71 bij dit besluit;

d. het eed- en belofteformulier van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt vervangen door het eed- en belofteformulier van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitszaken, opgenomen in bijlage 72 bij dit besluit;

e. het eed- en belofteformulier van de Kamer van Koophandel wordt vervangen door het eed- en belofteformulier, opgenomen in bijlage 73 bij dit besluit;

f. het eed- en belofteformulier van Naktuinbouw wordt vervangen door het eed- en belofteformulier, opgenomen in bijlage 74 bij dit besluit;

g. het eed- en belofteformulier van De Nederlandsche Bank N.V. wordt vervangen door het eed- en belofteformulier, opgenomen in bijlage 75 bij dit besluit;

h. het eed- en belofteformulier van de Sociale Verzekeringsbank wordt vervangen door het eed- en belofteformulier, opgenomen in bijlage 76 bij dit besluit;

i. het eed- en belofteformulier van het UWV wordt vervangen door het eed- en belofteformulier, opgenomen in bijlage 77 bij dit besluit;

j. het eed- en belofteformulier van Staatsbosbeheer vervalt.

ARTIKEL II

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, dat in werking treedt met ingang van de datum waarop Artikel IV van het bij koninklijke boodschap van 18 februari 2020 ingediende voorstel van wet Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (Kamerstukken 35 398) in werking treedt.

 • 2. Artikel I, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 september 2020

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de twintigste oktober 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Bijlage 1 bij artikel I, onderdeel C, derde lid, onderdeel a, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de provincie Gelderland

Ik zweer/Ik beloof dat ik voor het verkrijgen van mijn dienstverband bij .................. aan niemand iets geschonken of beloofd heb of valse informatie heb verstrekt.

Ik neem van niemand giften of beloften aan om iets in mijn functie te doen of te laten. Ik gedraag mij als een goed ambtenaar en handel betrouwbaar en zorgvuldig.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig/ Dat verklaar en beloof ik,

Of: Zo waarlijk helpe mij Allah, de erbarmer, de barmhartige.

Zo waarlijk, als het woord van de Bhagavad Gita, helpe mij Shri Krishna enz enz

Bijlage 2 bij artikel I, onderdeel C, derde lid, onderdeel b, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de provincie Noord-Brabant

Ik zweer / verklaar en beloof als ambtenaar het volgende.

 • Ik heb voor het verkrijgen van mijn arbeidsovereenkomst aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt.

 • Ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen.

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle wetten nakomen.

 • Ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als goed ambtenaar gedragen.

 • Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

 • Ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van ............... zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!*

* Op grond van de godsdienstige gezindheid van de medewerker kan hierbij gekozen worden voor een andere formulering zoals het aanroepen van Allah in plaats van God.

Bijlage 3 bij artikel I, onderdeel C, derde lid, onderdeel c, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de provincie Overijssel

Ik zweer als ambtenaar het volgende:

 • ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt;

 • ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen;

 • ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle wetten nakomen;

 • ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed ambtenaar gedragen;

 • ik zal zorgvuldig omgaan met informatie;

 • ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van ...... zal schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!»

Bijlage 4 bij artikel I, onderdeel C, derde lid, onderdeel c, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van provincie Overijssel

Ik verklaar en beloof als ambtenaar het volgende:

 • ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd of valse informatie verstrekt;

 • ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te laten en ik zal dat ook nooit doen;

 • ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle wetten nakomen;

 • ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed ambtenaar gedragen;

 • ik zal zorgvuldig omgaan met informatie;

 • ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van ....... zal schaden.

«Dat verklaar en beloof ik»

Bijlage 5 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 1°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de gemeente Beuningen

 • Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals vastgelegd in de Gedragscode van .......

 • Ik verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking bij ...... geen valse informatie heb verstrekt en aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven;

 • Ik zweer (beloof), dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten;

 • Ik zweer (beloof), dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de organisatie waar ik werkzaam ben, zal eerbiedigen;

 • Ik zweer (beloof), dat zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 • Ik zweer (beloof), dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van de ambt zal schaden;

 • Ik me zal inzetten voor het algemeen belang van ...... en werken voor alle burgers van .........;

 • Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren;

 • Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ........ en het door hen vastgestelde beleid;

 • Ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiging van ...... zijn;

 • Ik zal mij daartoe houden aan de integriteitsregels zoals die zijn vastgesteld in de Gedragscode.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig (eed) of Dit verklaar en beloof ik (belofte)

Bijlage 6 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 2°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de gemeente Beverwijk

Ik zweer als ambtenaar plechtig het volgende:

 • 1. Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

 • 2. Ik zal mij inzetten voor de rechten en het welzijn van de burger (van ......).

 • 3. Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren.

 • 4. Ik ben loyaal aan de bestuursorganen van ....... en het door hen vastgestelde beleid.

 • 5. Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

 • 6. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

 • 7. Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

 • 8. Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

 • 9. Ik zal mij een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

 • 10. Ik zal ook voor het overige de gerechtigheid dienen en mij als een goed ambtenaar gedragen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

Bijlage 7 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 2°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de Gemeente Beverwijk

Ik beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

 • 1. Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

 • 2. Ik zal mij inzetten voor de rechten en het welzijn van de burger (van .........).

 • 3. Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren.

 • 4. Ik ben loyaal aan de bestuursorganen van .............. en het door hen vastgestelde beleid.

 • 5. Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

 • 6. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

 • 7. Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

 • 8. Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

 • 9. Ik zal mij een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

 • 10. Ik zal ook voor het overige de gerechtigheid dienen en mij als een goed ambtenaar gedragen.

Dat verklaar en beloof ik.

Bijlage 8 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 3°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de gemeente Den Helder

....... is een integere organisatie met een open werkklimaat. Een organisatie die zich met lef en trots inzet voor de belangen van ......, het vertrouwen heeft van de burgers en gericht is op samenwerking.

Als ambtenaar van ....... zweer ik het volgende:

 • Ik zet mij in voor ..... en zijn inwoners.

 • Ik ben integer, klantgericht en voer mijn werk professioneel uit.

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en overige wet- en regelgeving.

 • Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ...... en het door hen vastgestelde beleid.

 • Ik mijd elke vorm van belangenverstrengeling en ga zorgvuldig om met informatie.

 • Ik vind het belangrijk dat inwoners, mijn werkgever en anderen vertrouwen in mij stellen en zal dat vertrouwen niet beschamen.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig», of andere godsdienstige verwijzing

Bijlage 9 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 3°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de gemeente Den Helder

........ is een integere organisatie met een open werkklimaat. Een organisatie die zich met lef en trots inzet voor de belangen van ......, het vertrouwen heeft van de burgers en gericht is op samenwerking.

Als ambtenaar van ..... beloof ik het volgende:

 • Ik zet mij in voor .... en zijn inwoners.

 • Ik ben integer, klantgericht en voer mijn werk professioneel uit.

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en overige wet- en regelgeving.

 • Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ..... en het door hen vastgestelde beleid.

 • Ik mijd elke vorm van belangenverstrengeling en ga zorgvuldig om met informatie.

 • Ik vind het belangrijk dat inwoners, mijn werkgever en anderen vertrouwen in mij stellen en zal dat vertrouwen niet beschamen.

«Dit verklaar en beloof ik»

Bijlage 10 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 4°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de gemeente Hollands Kroon

Ik heb als medewerker van ....... het volgende gezworen/beloofd:

 • Ik ben eerlijk, betrouwbaar en rechtvaardig in alles wat ik doe.

 • Ik werk oplossings- en resultaatgericht volgens de kernwaarden van ......

 • Ik ben trouw aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

 • Ik handel onpartijdig en respecteer de democratische beginselen en procedures.

 • Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ....... en het door hen vastgestelde beleid.

 • Ik maak geen misbruik van de overheidsmacht die aan mij is toevertrouwd.

 • Ik ga zorgvuldig om met informatie.

 • Ik schaad de geloofwaardigheid van mijn functie als ambtenaar niet.

 • Ik beschaam het vertrouwen dat inwoners in mij mogen stellen niet.

 • Ik oordeel zelfstandig over de morele juistheid van mijn gedrag.

 • Ik gedraag mij als een goed ambtenaar en volgens de geldende normen op het gebied van integriteit.

Bijlage 11 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 5°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de gemeente Leudal

 • 1. Ik zweer, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

 • 2. Ik zweer, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • 3. Ik zweer, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • 4. Ik zweer, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Bijlage 12 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 5°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de gemeente Leudal

 • 1. Ik verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

 • 2. Ik beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • 3. Ik beloof dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • 4. Ik beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

«Dat verklaar en beloof ik»

Bijlage 13 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 6°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de gemeente Ooststellingwerf

Ik zweer/ verklaar en beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

 • Ik heb noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik heb tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd en ik zal dit ook niet gaan doen.

 • Ik zal plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken vervullen en ik zal daarbij de Grondwet en overige wettelijke regelingen eerbiedigen.

 • Ik zal zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet inzien, geheimhouden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zal mij gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, waarbij ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn. Ik zal niets doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en ik zal hierbij de gedragscode ...................... als leidraad hanteren.

 • «Zo waarlijk helpe mij God Almachtig» of «Sa wier helpe my God Almachtich»

 • «Dat verklaar en beloof ik» of «Dat ferklearje en ûnthjit ik»

Bijlage 14 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 7°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de gemeente Opsterland (Nederlands)

«Ik verklaar en beloof / zweer als ambtenaar dat ik:

 • trouw ben aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

 • mij inzet voor het algemeen belang en werk voor alle burgers van ...............

 • onpartijdig handel en de democratische beginselen respecteer.

 • loyaal ben ten opzichte van de bestuursorganen van ............ en de door ...... genomen besluiten.

 • geen misbruik maak van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd.

 • zorgvuldig omga met vertrouwelijke informatie en ............... eigendommen.

 • de geloofwaardigheid van het ambt niet zal schaden.

 • me houd aan alle ............... regels van ................

Dat verklaar en beloof ik / Zo waarlijk helpe mij God almachtig!»

Bijlage 15 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 8°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de gemeente Opsterland (Fries)

«Ik ferklearje en ûnthjit / swar as amtner dat ik:

 • trou bin oan de Grûnwet en de oare wetten fan it Ryk.

 • my ynset foar it algemien belang en wurkje foar alle boargers fan ................

 • ûnpartidich hannelje en de demokratyske begjinsels respektearje.

 • loyaal bin oangeande de bestjoersorganen fan ............ en de besluten troch ......... nommen.

 • gjin misbrûk meitsje fan de oerheidsmacht dy»t my tabetroud is.

 • soarchfâldich omgean mei fertroulike ynformaasje en mei ......... eigendommen.

 • de betrouberheid fan it amt gjin skea ta bringe sil.

 • my hâld oan alle ............... rigels fan ................

Dat ferklearje en ûnthjit ik / Sa wierlik helpe my God Almachtich!»

Bijlage 16 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 9°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de gemeente Vijfheerenlanden

Hierbij verklaar ik,

voor ............ het volgende:

Dat ik direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

Dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen.

Dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken zal vervullen naar beste vermogen.

Dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren.

Dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van ..... zal zijn. Dat ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van ...... of het ambt zal schaden, en hierbij het vigerende integriteitsbeleid als uitgangspunt zal nemen.

Dat ik zorgvuldig zal omgaan met ......... eigendommen.

Dat ik mij ervan bewust ben dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren.

Dat ik trouw ben aan de Grondwet en aan alle overige (wettelijke) regelingen van de overheid.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Bijlage 17 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 9°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de gemeente Vijfheerenlanden

Hierbij verklaar ik,

Voor ........... het volgende:

Dat ik direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

Dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen.

Dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken zal vervullen naar beste vermogen.

Dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren.

Dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van ..... zal zijn. Dat ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van ..... of het ambt zal schaden, en hierbij het vigerende integriteitsbeleid als uitgangspunt zal nemen.

Dat ik zorgvuldig zal omgaan met ...... eigendommen.

Dat ik mij ervan bewust ben dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren.

Dat ik trouw ben aan de grondwet en aan alle overige (wettelijke) regelingen van de overheid.

«Dat verklaar en beloof ik»

Bijlage 18 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 10°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de gemeente Waadhoeke (Nederlands)

Ik zweer/beloof, dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik zweer/verklaar, dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer/verklaar, dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/verklaar, dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/beloof, dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer/beloof, dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/ Dat verklaar en beloof ik!

Bijlage 19 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 11°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de gemeente Waadhoeke (Fries)

Ik swar/sis ta, dat ik trou wêze sil oan de kening en dat ik de Grûnwet en alle oare wetten fan ús lân earbiedigje sil;

Ik swar/ferklearje, dat ik noch direkt, noch yndirekt yn wat foar foarm dan ek falske ynformaasje jûn haw yn ferbân mei it krijen fan myn tsjinstferbân;

Ik swar/ferklearje, dat ik foar it krijen fan myn tsjinstferbân oan nimmen wat jûn as tasein haw en dat ik dat ek net dwaan sil;

Ik swar/ferklearje, dat ik foar it krijen fan myn tsjinstferbân fan nimmen jeften oannommen haw en oan nimmen tasizzings dien haw en dat ik dat ek net dwaan sil;

Ik swar/sis ta, dat ik krekt en sekuer de my opdroegen taken dwaan sil en saken dy»t ik op grûn fan myn funksje fertroulik te witten krij of dêr»t ik it fertroulik karakter fan ynsjen moat, geheim hâlde sil foar oaren as dyjinge oan wa»t ik út reden fan jins amt ta meidieling ferplichte bin;

Ik swar/sis ta, dat ik my gedrage sil lykas in goed amtner foeget, dat ik soarchfâldich, sûnder wryt of slyt en betrouber wêze sil en dat ik neat dwaan sil wat it oansjen fan it amt skea dwaan sil.

Sa wierlik helpe my God Almachtich!/Dat ferklearje en sis ik ta!

Bijlage 20 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 12°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de gemeente Wageningen

«Ik beloof de Grondwet en alle overige wetten van ons land te eerbiedigen;

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals respectievelijk vastgelegd in de toepasselijke wetsbepalingen, de ............ regelingen van ............ en ............... gedragsregels voor medewerkers, welke mij in het kader van de dienstverhouding met .................. ter hand en/of ter inzage zijn gesteld.

Ik beloof dat ik mij aan deze regels zal houden, mij zal gedragen volgens ............... gedragsregels en mij zal houden aan aanwijzingen van ............... medewerkers hierover. Ik ben mij ervan bewust dat er consequenties zullen zijn voor het niet navolgen van de regels;

Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband. Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand beloften heb gedaan;

Ik beloof dat ik in mijn contacten met de burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare vertegenwoordiger van ..................... zal zijn;

Ik beloof dat mijn gedrag het aanzien van .................. niet zal schaden. Ik ben mij ervan bewust dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren. Ik zal strikte geheimhouding betrachten over vertrouwelijke en privacygevoelige informatie die ik in mijn werk verkrijg en zal informatie alleen voor dat werk gebruiken. Ik zal zorgvuldig omgaan met ............... eigendommen;

Ik ben ermee bekend dat bij beëindiging van mijn dienstverband de toegang tot ............... gebouwen en/of de toegang tot het netwerk en applicaties met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken. Ik beloof dat ik voor dat moment zich aandient verkregen informatie of materialen aan ............... zal overdragen.»

Antwoord:

«Dat verklaar en beloof ik!»

Bijlage 21 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel a, onder 13°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de gemeente Zeist

........... heeft als ........... een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Dit brengt voor de personeelsleden van ............... speciale verantwoordelijkheden met zich mee.

Deze verklaring heeft tot doel dat het personeelslid zich bewust is van die speciale positie en dat hij/zij belooft zich daarnaar te gedragen.

............... wil een organisatie zijn met een open werkklimaat, die zich inzet voor de belangen van ........... en het vertrouwen heeft van de inwoners en de personeelsleden.

Hiertoe verklaar ik het volgende:

«Ik ben in mijn contacten met inwoners, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare vertegenwoordiger van .......... Ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van ........... schaadt. Ik ben mij ervan bewust dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren, dat ik de vertrouwelijke informatie die ik in mijn werk krijg alleen voor dat werk mag gebruiken en dat ik zorgvuldig zal omgaan met ........ eigendommen. Ook ten aanzien van mijn collega»s gedraag ik mij zoals een goed ambtenaar betaamt.

Ik heb de gedragscode voor medewerkers van ...... ontvangen en gelezen en zal mij daar naar gedragen.»

«Dat beloof ik»

Bijlage 22 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel b, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de gemeente Westvoorne

«Ik beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik verklaar dat ik nog direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal doen;

Ik verklaar dat ik mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet zal vervullen en de belangen van ..............., zoveel in mijn vermogen is, zal behartigen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Dat verklaar en beloof ik!»

Bijlage 23 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel c, onder 1°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de gemeente Borger-Odoorn

..................... wil een integere organisatie met een open werkklimaat zijn, die zich inzet voor de belangen van .................................... en het vertrouwen heeft van de inwoners.

Daartoe zweer/ beloof* ik als ambtenaar/ ............................ medewerker het volgende:

 • ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van ons land;

 • ik zal me inzetten voor het algemeen belang van .............................. en werken voor alle inwoners van ........................;

 • ik zal onpartijdig handelen en de beginselen van de democratie respecteren;

 • ik zal in contacten met inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van .................................... zijn;

 • ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ...................... en het door hen vastgestelde beleid;

 • ik maak van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik;

 • ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met ........................... eigendommen;

 • ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden;

 • ik heb kennis genomen van en zal me houden aan de gedragscode integriteit van ......................

Zo waarlijk helpe mij God almachtig! dan wel Dit verklaar en beloof ik!*

* afhankelijk van je levensovertuiging maak je hier de keuze tot het afleggen van de eed of de belofte.

Bijlage 24 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel c, onder 2°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de gemeente Heerde

Ik ben in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare vertegenwoordiger van .............

Ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van .......... schaadt. Ik ben mij ervan bewust dat ik geen geschenken en gunsten mag accepteren, dat ik de vertrouwelijke informatie die ik in mijn werk krijg alleen voor dat werk mag gebruiken, dat ik zorgvuldig zal omgaan met .......... eigendommen, dat ik mij houd aan de normen van fatsoenlijk gedrag en dat ik geen nevenfuncties vervul die het belang van .......... kunnen schaden.

Bijlage 25 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel c, onder 3°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de gemeente Oude IJsselstreek

Ik zet me in voor het belang van alle inwoners van ....... en het algemeen belang van .........

Ik ben trouw aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

Ik handel onpartijdig en respecteer de democratische beginselen.

Ik ben in contacten met inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van .........

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ...... en handel binnen de door hen geboden ruimte.

Ik maak van het in mij gestelde vertrouwen geen misbruik.

Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en met ...... eigendommen.

Ik schaadt de geloofwaardigheid van het ambt niet.

Ik houd me aan de integriteitsregels die zijn vastgelegd in het integriteitsbeleid van ..........

Zo waarlijk helpe mij God almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!

Bijlage 26 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel c, onder 4°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de gemeente Velsen

Ik zet mij in voor de rechten en het welzijn van de inwoners van ..... Ik houd me aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels.

Ik besef dat ik onderdeel uitmaak van de overheid. Ik dien het algemeen belang en probeer met mijn handelen het vertrouwen in de overheid te versterken.

Ik voer mijn werk professioneel en efficiënt uit.

Ik draag verantwoordelijkheid voor mijn eigen handelen. Ik kan keuzes die ik binnen mijn werk maak verantwoorden. Ik maak afspraken die ik ook kan nakomen. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag.

Ik treed correct op tegen inwoners en bedrijven. Ik discrimineer niet en verleen geen voorkeursbehandelingen.

Ik ga respectvol om met collega»s. Ik houd er rekening mee dat normen en waarden onderling kunnen verschillen. ik maak niet-integer en onprofessioneel gedrag bespreekbaar.

Ik houd me aan de Gedragscode ambtelijke integriteit ...... , die aan mij is verstrekt.

Bijlage 27 bij artikel I, onderdeel C, vierde lid, onderdeel d, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de gemeente Wageningen

«Ik zweer de Grondwet en alle overige wetten van ons land te eerbiedigen;

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals respectievelijk vastgelegd in de toepasselijke wetsbepalingen, de ............ regelingen van ............ en ..................... gedragsregels voor medewerkers, welke mij in het kader van de dienstverhouding met ..................... ter hand en/of ter inzage zijn gesteld.

Ik zweer dat ik mij aan deze regels zal houden, mij zal gedragen volgens ..................... gedragsregels en mij zal houden aan aanwijzingen van ..................... medewerkers hierover. Ik ben mij ervan bewust dat er consequenties zullen zijn voor het niet navolgen van de regels;

Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband. Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand beloften heb gedaan;

Ik zweer dat ik in mijn contacten met de burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare vertegenwoordiger van ..................... zal zijn;

Ik zweer dat mijn gedrag het aanzien van ..................... niet zal schaden. Ik ben mij ervan bewust dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren. Ik zal strikte geheimhouding betrachten over vertrouwelijke en privacygevoelige informatie die ik in mijn werk verkrijg en zal informatie alleen voor dat werk gebruiken. Ik zal zorgvuldig omgaan met .................. eigendommen;

Ik ben ermee bekend dat bij beëindiging van mijn dienstverband de toegang tot ............... gebouwen en/of de toegang tot het netwerk en applicaties met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken. Ik zweer dat ik voor dat moment zich aandient verkregen informatie of materialen aan .................. zal overdragen.»

Antwoord:

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig!»

Bijlage 28 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel a, onder 1°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van het waterschap De Dommel

In het kader van mijn indiensttreding bij ........ zweer/beloof ik het volgende:

 • 1. Ik respecteer de Grondwet en alle overige wetten van ons land.

 • 2. Ik gedraag me zoals een goed ambtenaar betaamt; ik ben zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar en doe niets dat het aanzien van het ambt schaadt.

 • 3. Ik ben loyaal aan het algemeen en dagelijks bestuur en het door hen vastgestelde beleid.

 • 4. Ik ken en handel naar de kernwaarden van ......, te weten samenwerken, slagvaardig, betrouwbaar en deskundig.

 • 5. Ik ben betrouwbaar en maak geen misbruik van iemands vertrouwen. Ik doe wat ik beloof en kom afspraken consequent na. Ik wil kunnen uitleggen wat ik doe en wat wij doen en waarom. Ik stel mij onafhankelijk op ten opzichte van externe relaties.

 • 6. Ik heb geen valse informatie verstrekt en geen giften of beloften ontvangen, gegeven of gedaan om mijn dienstverband te verkrijgen en zal dit ook niet gaan doen.

 • 7. Ik vervul mijn taken plichtsgetrouw en nauwgezet.

 • 8. Kennelijk vertrouwelijke of geheime zaken maak ik alleen bekend aan die personen die ik ambtshalve moet informeren.

 • 9. Ik ken en handel naar het beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy van ....... Ik ken de instructies en protocollen van onze organisatie en help zo de risico»s te beperken en kritieke bedrijfsprocessen bij calamiteiten en incidenten te beschermen.

 • Zo waarlijk helpe mij God almachtig

 • Dat beloof ik.

Bijlage 29 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel a, onder 2°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van het waterschap Hollandse Delta

'Ik zweer als ambtenaar plechtig het volgende:

Ik zal de gerechtigheid dienen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ......... en het door hen vastgestelde beleid.

Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Ik zal mij ook voor het overige als een goed ambtenaar en volgens de geldende normen op het gebied van integriteit gedragen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'.

Bijlage 30 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel a, onder 2°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van het waterschap Hollandse Delta

«Ik beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

Ik zal de gerechtigheid dienen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ......... en het door hen vastgestelde beleid.

Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Ik zal mij ook voor het overige als een goed ambtenaar en volgens de geldende normen op het gebied van integriteit gedragen.

Dat verklaar en beloof ik».

Bijlage 31 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel a, onder 3°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van het waterschap Limburg

Ik zweer als ambtenaar plechtig het volgende:

Ik zal de gerechtigheid dienen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ...... en het door hen vastgestelde beleid.

Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Ik zal mij ook voor het overige als een goed ambtenaar en volgens de geldende normen op het gebied van integriteit gedragen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

Bijlage 32 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel a, onder 3°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van het waterschap Limburg

Ik beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

Ik zal de gerechtigheid dienen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ........ en het door hen vastgestelde beleid.

Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Ik zal mij ook voor het overige als een goed ambtenaar en volgens de geldende normen op het gebied van integriteit gedragen.

Dat verklaar en beloof ik.

Bijlage 33 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel a, onder 4°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van het waterschap Rivierenland

Ik zweer en beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

Ik zal de gerechtigheid dienen.

Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ..... en het door hen vastgestelde beleid.

Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Ik zal mij ook voor het overige als een goed ambtenaar en volgens de geldende normen op het gebied van integriteit gedragen.

 • Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

 • Dat verklaar en beloof ik.

 • Verwijzing naar een andere godsdienst: ..................

(aankruisen wat van toepassing is)

Bijlage 34 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel b, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van het hoogheemraadschap Delfland

Ik zweer dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik zweer dat ik op geen enkele manier iets heb gedaan, aangenomen of nagelaten in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer dat ik van niemand een belofte, gunst of geschenk zal aannemen om als werknemer van........ iets te doen of na te laten.

Ik beloof dat ik mijn taken eerlijk, betrouwbaar en nauwgezet zal vervullen en de belangen van ............., voor zover ik daar invloed op heb, zal behartigen;

Over zaken waarvan ik weet dat geheim moet blijven of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, zal ik geen mededelingen doen, tenzij ik daartoe volgens de wet verplicht ben;

Ik zweer dat ik zorgvuldig en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden;

Zo waarlijk helpe mij God almachtig, of

Zo waarlijk helpe Allah de Erbarmer, de Barmhartige,

of andere godsdienstige verwijzing (bv Hindoeïstisch / Boeddhistisch)

Bijlage 35 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel b, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van het Hoogheemraadschap Delfland

Ik beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik verklaar dat ik op geen enkele manier iets heb gedaan, aangenomen of nagelaten in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik beloof dat ik van niemand een belofte, gunst of geschenk zal aannemen om als werknemer van ......... iets te doen of na te laten;

Ik beloof dat ik mijn taken eerlijk, betrouwbaar en nauwgezet zal vervullen en de belangen van .................., voor zover ik daar invloed op heb, zal behartigen;

Over zaken waarvan ik weet dat geheim moet blijven of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, zal ik geen mededelingen doen, tenzij ik daartoe volgens de wet verplicht ben;

Ik beloof dat ik zorgvuldig en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden;

Dat verklaar en beloof ik!

Bijlage 36 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel c, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Ik zweer / beloof als medewerker van ....... dat ik:

 • noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, onvolledige of onjuiste informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en de verordeningen, regelingen en voorschriften van ...... zal eerbiedigen.

 • van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik zal maken en loyaal zal zijn ten opzichte van de bestuursorganen van ..... en het door hen vastgestelde beleid.

 • zorgvuldig om zal gaan met (vertrouwelijke) informatie en met de eigendommen van .......

 • mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik de geloofwaardigheid van mijn ambt niet zal schaden en mij zal houden aan de gedrags- en integriteitregels zoals ....... die heeft vastgesteld.

 • mij een zelfstandig oordeel zal vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig»

Of: «In naam van Allah de Erbarmer, de Barmhartige»

Of: Verwijzing naar een andere godsdienst

Bij een belofte: Dat verklaar en beloof ik

Bijlage 37 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel d, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed (Almachtige) van waterschap Zuiderzeeland

Werken bij ...... betekent voor mij:

 • dat ik loyaal ben aan de organisatie en het bestuur;

 • dat ik onpartijdig en plichtgetrouw zal werken;

 • dat ik geen misbruik zal maken van de mij toegekende «bevoegdheden»;

 • dat ik zorgvuldig zal omgaan met alle informatie;

 • dat de inwoners en ondernemers vertrouwen in mij mogen hebben;

 • dat ik constant zal afwegen of mijn handelen integer is.

Zo waarlijk helpe mij de Almachtige

Bijlage 38 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel d, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed (God Almachtig) van waterschap Zuiderzeeland

Werken bij ........ betekent voor mij:

 • dat ik loyaal ben aan de organisatie en het bestuur;

 • dat ik onpartijdig en plichtgetrouw zal werken;

 • dat ik geen misbruik zal maken van de mij toegekende ´bevoegdheden;

 • dat ik zorgvuldig zal omgaan met alle informatie;

 • dat de inwoners en ondernemers vertrouwen in mij mogen hebben;

 • dat ik constant zal afwegen of mijn handelen integer is.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig

Bijlage 39 bij artikel I, onderdeel C, vijfde lid, onderdeel d, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van waterschap Zuiderzeeland

Werken bij ......... betekent voor mij:

 • dat ik loyaal ben aan de organisatie en het bestuur;

 • dat ik onpartijdig en plichtgetrouw zal werken;

 • dat ik geen misbruik zal maken van de mij toegekende bevoegdheden;

 • dat ik zorgvuldig zal omgaan met alle informatie;

 • dat de inwoners en ondernemers vertrouwen in mij mogen hebben;

 • dat ik constant zal afwegen of mijn handelen integer is.

Dat verklaar en beloof ik

Bijlage 40 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 1°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen.

Ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb

verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden, een en ander zoals opgenomen in de gedragscode integriteit ambtenaren.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Bijlage 41 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 1°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen.

Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden, een en ander zoals opgenomen in de gedragscode integriteit ambtenaren.

Dat verklaar en beloof ik.

Bijlage 42 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 2°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de Belastingsamenwerking Rivierenland

 • 1. Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en alle overige wetten van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 2. Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

 • 3. Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ..... en het door hen vastgestelde beleid.

 • 4. Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

 • 5. Ik zal zorgvuldig omgaan met alle informatie en met persoonsgegevens in het bijzonder.

 • 6. Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

 • 7. Ik zal het vertrouwen, dat de maatschappij in mij mag stellen, niet beschamen.

 • 8. Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

 • 9. Ik zal bij twijfel contact opnemen met de voor ....... aangewezen integriteitspersoon.

Daarbij neem ik de Gedragscode Integriteit ... steeds in acht.

 • Dat verklaar en beloof ik

 • Zo waarlijk helpe mij God Almachtig

 • Verwijzing naar een andere godsdienst

* aankruisen wat van toepassing is

Bijlage 43 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 3°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de DCMR Milieudienst Rijnmond

Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en aan niemand belofte heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!*

* Op grond van de godsdienstige gezindheid van de medewerker kan hierbij gekozen worden voor een andere formulering zoals het aanroepen van Allah in plaats van God.

Bijlage 44 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 4°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de Gemeenschappelijke regeling Lococensus Tricijn

Ik zweer/beloof plechtig het volgende:

 • 1. Ik zal de gerechtigheid dienen.

 • 2. Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

 • 3. Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

 • 4. Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van ...... en het door hen vastgestelde beleid.

 • 5. Ik zal van overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.

 • 6. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

 • 7. Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.

 • 8. Ik zal het vertrouwen, dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

 • 9. Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!

Bijlage 45 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 5°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de GGD regio Utrecht

Ik zweer als ambtenaar plechtig het volgende:

 • Ik heb noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

 • Ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd en dat zal ik ook niet gaan doen;

 • Ik zal recht doen aan en handelen in overeenstemming met de Grondwet en andere wetten;

 • Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren;

 • Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie;

 • Ik zal mijn functie nauwgezet en adequaat vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen volbrengen;

 • Ik zal mij inzetten voor het welzijn en de rechten van de inwoners van het werkgebied van .........;

 • Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen niet beschamen en van het gezag dat mij is toevertrouwd geen misbruik maken;

 • Ik ben loyaal ten opzichte van het bestuur van ....... en het door hen vastgestelde beleid;

 • Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden;

 • Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen;

 • Ik zal mij ook voor het overige als een goed ambtenaar en volgens de geldende gedragscode en normen op het gebied van integriteit gedragen.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig».

Bijlage 46 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 5°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de GGD regio Utrecht

Ik beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

 • Ik heb noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

 • Ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd en dat zal ik ook niet gaan doen;

 • Ik zal recht doen aan en handelen in overeenstemming met de Grondwet en andere wetten;

 • Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren;

 • Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie;

 • Ik zal mijn functie nauwgezet en adequaat vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen volbrengen;

 • Ik zal mij inzetten voor het welzijn en de rechten van de inwoners van het werkgebied van .............;

 • Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen niet beschamen en van het gezag dat mij is toevertrouwd geen misbruik maken;

 • Ik ben loyaal ten opzichte van het bestuur van ........ en het door hen vastgestelde beleid;

 • Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden;

 • Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen;

 • Ik zal mij ook voor het overige als een goed ambtenaar en volgens de geldende gedragscode en normen op het gebied van integriteit gedragen.

«Dat verklaar en beloof ik!».

Bijlage 47 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 6°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van het Noordelijk Belastingkantoor

Voor nieuwe medewerkers

 • Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

 • Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, eerlijk, oprecht en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode integriteit van ...... als leidraad zal hanteren.

Voor huidige medewerkers

 • Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode integriteit van ......... als leidraad zal hanteren.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig». Of een andere godsdienstige verwijzing bijvoorbeeld: «Zo waarlijk helpe mij Allah de Erbarmer, de Barmhartige».

«Dat verklaar en beloof ik»

Bijlage 48 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 7°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de Omgevingsdienst Haaglanden

 • 1. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • 2. Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

 • 3. Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Eed:

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»,

of

«Zo waarlijk helpe Allah de Erbarmer, de Barmhartige»,

of

andere godsdienstige verwijzing (bv Hindoeïstisch / Boedistisch)

Belofte:

«Dit verklaar en beloof ik»

Bijlage 49 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 8°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de Regionale Belasting Groep

Ik zweer dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik zweer dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer dat ik mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet zal vervullen en de belangen van ......................, zoveel in mijn vermogen is, zal behartigen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik betrouwbaar, zorgvuldig, vernieuwend en bevlogen zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig!

Bijlage 50 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 9°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

 • Ik zweer dat ik geen onjuiste informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik zweer dat ik voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en voorschriften van .................. zal eerbiedigen.

 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van ............. zal schaden en dat ik hierbij de integriteitsvoorschriften van ............... als leidraad zal hanteren.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Bijlage 51 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 9°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

 • Ik verklaar dat ik geen onjuiste informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik verklaar dat ik voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en voorschriften van ..................... zal eerbiedigen.

 • Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van ..................... zal schaden en dat ik hierbij de integriteitsvoorschriften van .................. als leidraad zal hanteren.

Dat verklaar en beloof ik!

Bijlage 52 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 10°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van Sabewa Zeeland

 • Ik zweer dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en (van de op ............) van toepassing zijnde regelingen zal eerbiedigen.

 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode van .................. als leidraad zal hanteren.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Bijlage 53 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 10°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van Sabewa Zeeland

 • Ik beloof dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • Ik beloof dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en (van de op ...............) van toepassing zijnde regelingen zal eerbiedigen.

 • Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode van .................. als leidraad zal hanteren.

Dat verklaar en beloof ik!

Bijlage 54 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 11°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Ik zweer dat ik, om tot ambtenaar benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Bijlage 55 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 11°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Ik verklaar en beloof dat ik, om tot ambtenaar benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten zal vervullen.

Dat verklaar en beloof ik!

Bijlage 56 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 12°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Ik beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

Ik zweer, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

Ik zweer, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

Ik zweer, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

Ik zweer, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Bijlage 57 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 12°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Ik beloof als ambtenaar plechtig het volgende:

Ik verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

Ik beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

Ik beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

Ik beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Dat verklaar en beloof ik.

Bijlage 58 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 13°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

 • 1. Ik doe recht aan en handel in overeenstemming met de Grondwet, alle overige wet- en regelgeving en daaruit voortvloeiend beleid.

 • 2. Ik gedraag me als goed vertegenwoordiger van de overheid en maak geen misbruik van mijn positie.

 • 3. Ik draag op deskundige, professionele en verantwoordelijke wijze bij aan veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland.

 • 4. Ik ben in mijn optreden behulpzaam, zorgvuldig, onpartijdig en betrouwbaar.

 • 5. Ik heb direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie verstrekt om mijn dienstverband te verkrijgen.

 • 6. Ik heb voor het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd en dat ga ik ook niet doen.

 • 7. Ik neem van niemand enige belofte, gunst of geschenk aan om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

 • 8. Ik ga zorgvuldig en veilig om met middelen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, zoals werktijd, informatie, geld en goederen.

 • 9. Ik ben mij ervan bewust dat ik ook privé een vertegenwoordiger van de overheid ben.

 • 10. Ik gedraag mij respectvol en integer en handel in overeenstemming met de gedragscode van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Bij belofte:

Dat verklaar en beloof ik.

Bij eed, verwijzing naar godsdienst zoals:

Zo waarlijk helpe mij God almachtig of

Zo waarlijk helpe mij Allah, de Erbarmer, de Barmhartige of

Zo waarlijk, als het woord van de Bhagavad Gita, helpe mij Shri Krishna.

Bijlage 59 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 14°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van Werkom

 • 1. Ik zweer dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • 2. Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • 3. Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en de regelingen van ..... zal eerbiedigen.

 • 4. Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • 5. Ik zweer dat ik mij als goed ambtenaar zal gedragen, dat ik zorgvuldig, integer en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

 • 6. Ik zweer dat ik zorgvuldig zal omgaan met ...... eigendommen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. / Zo waarlijk helpe mij Allah de Erbarmer, de Barmhartige.

Bijlage 60 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 14°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte Werkom

 • 1. Ik verklaar dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband.

 • 2. Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

 • 3. Ik verklaar dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en de regelingen van ....... zal eerbiedigen.

 • 4. Ik verklaar dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 • 5. Ik verklaar dat ik mij als goed ambtenaar zal gedragen, dat ik zorgvuldig, integer en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

 • 6. Ik verklaar dat ik zorgvuldig zal omgaan met ....... eigendommen.

Dat verklaar en beloof ik.

Bijlage 61 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 15°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de Werkorganisatie Druten Wijchen

Als medewerker bij de Werkorganisatie Druten Wijchen zet ik mij in voor ....................... en haar inwoners. Ik ben integer, klantgericht en voer mijn werk professioneel uit.

Ik mijd elke vorm van belangenverstrengeling, ga zorgvuldig om met informatie en laat mij niet beïnvloeden door zaken die mijn onafhankelijke meningsvorming in de weg zouden kunnen staan.

Ik vind het belangrijk dat inwoners, mijn werkgever en anderen vertrouwen in mij stellen en zal dat vertrouwen niet beschamen.

Dat verklaar en beloof ik / Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Bijlage 62 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 16°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van Werkplein Drentsche Aa

Ik zweer dat

 • 1. ik een goed ambtenaar zal zijn en ik mij zal houden aan de gedragscode voor ambtenaren bij ..........

 • 2. ik mij zal inzetten om de gedragscode voor integriteit goed na te leven en te bewaken.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Bijlage 63 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel a, onder 16°, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van Werkplein Drentsche Aa

Ik beloof dat

 • 1. ik een goed ambtenaar zal zijn en ik mij zal houden aan de gedragscode voor ambtenaren bij...

 • 2. ik mij zal inzetten om de gedragscode voor integriteit goed na te leven en te bewaken.

«Dit verklaar en beloof ik»

Bijlage 64 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel b, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

«Ik zweer dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land eerbiedig;

Ik zweer dat ik op geen enkele manier valse informatie heb verstrekt om mijn arbeidsovereenkomst te krijgen;

Ik zweer dat ik, om mijn arbeidsovereenkomst te krijgen, aan niemand iets schonk of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet ga doen;

Ik zweer dat ik, om mijn arbeidsovereenkomst te krijgen, aan niemand beloften deed en dat ik dit ook niet ga doen;

Ik zweer dat ik mijn taken eerlijk, gewetensvol en nauwkeurig vervul en de belangen van ........... zo goed mogelijk behartig. Ik houd zaken die mij vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien geheim voor anderen. Ik deel deze zaken alleen met die persoon aan wie ik vanwege mijn functie tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer dat ik mij gedraag als een goed werknemer. Ik ben zorgvuldig en betrouwbaar. Ik doe niets wat het aanzien van het ambt schade toebrengt.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig!»

Bijlage 65 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel b, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

«Ik beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land eerbiedig;

Ik verklaar dat ik op geen enkele manier valse informatie heb verstrekt om mijn arbeidsovereenkomst te krijgen;

Ik verklaar dat ik, om mijn arbeidsovereenkomst te krijgen, aan niemand iets schonk of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet ga doen;

Ik verklaar dat ik, om mijn arbeidsovereenkomst te krijgen, aan niemand beloften deed en dat ik dit ook niet ga doen;

Ik beloof dat ik mijn taken eerlijk, gewetensvol en nauwkeurig vervul en de belangen van................ zo goed mogelijk behartig. Ik houd zaken die mij vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien geheim voor anderen. Ik deel deze zaken alleen met die persoon aan wie ik vanwege mijn functie tot mededeling verplicht ben;

Ik beloof dat ik mij gedraag als een goed werknemer. Ik ben zorgvuldig en betrouwbaar. Ik doe niets wat het aanzien van het ambt schade toebrengt.

Dat verklaar en beloof ik!»

Bijlage 66 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel c, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed van de GGD Hollands Noorden

Hierbij zweer ik voor ......... het volgende:

 • Ik zweer dat ik direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

 • Ik zweer dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

 • Ik zweer dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen;

 • Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken zal vervullen naar beste vermogen;

 • Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 • Ik zweer dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren;

 • Ik zweer dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van ........ zal zijn;

 • Ik zweer dat ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van ........ zal schaden en zal hierbij het integriteitsbeleid van ........ als uitgangspunt nemen;

 • Ik zweer dat ik zorgvuldig zal omgaan met eigendommen van ........;

 • Ik zweer dat ik mij ervan bewust ben dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren van klanten, opdrachtgevers of andere relaties.

 • Ik zweer dat ik mogelijke riskante nevenwerkzaamheden meld.

«Zo waarlijk helpe mij God almachtig»

Bijlage 67 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel c, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Belofte van de GGD Hollands Noorden

Hierbij verklaar ik voor ...... het volgende:

 • Ik verklaar dat ik direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

 • Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

 • Ik verklaar dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen;

 • Ik verklaar dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken zal vervullen naar beste vermogen;

 • Ik verklaar dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 • Ik verklaar dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren;

 • Ik verklaar dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van .......... zal zijn;

 • Ik verklaar dat ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van ......... zal schaden en zal hierbij het integriteitsbeleid van ........ als uitgangspunt nemen;

 • Ik verklaar dat ik zorgvuldig zal omgaan met eigendommen van ..........;

 • Ik verklaar dat ik mij ervan bewust ben dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren van klanten, opdrachtgevers of andere relaties.

 • Ik verklaar dat ik mogelijke riskante nevenwerkzaamheden meld.

«Dat verklaar en beloof ik»

Bijlage 68 bij artikel I, onderdeel C, zesde lid, onderdeel d, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de Werkorganisatie BUCH (gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Ik beloof (belofte) / Ik zweer (eed) als medewerker plechtig het volgende:

 • ik zal plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken vervullen en daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land, ..................... en van ............... eerbiedigen;

 • ik zal zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 • ik zal mij gedragen zoals een goed medewerker betaamt, ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn, ik zal niets doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en ik zal hierbij de gedragscode voor medewerkers van ............... als leidraad hanteren.

Dat verklaar en beloof ik (belofte) of Zo waarlijk helpe mij God almachtig (eed)

Bijlage 69 bij artikel I, onderdeel C, zevende lid, onderdeel a, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de RDW Dienstwegverkeer

Ik zweer/beloof* als werknemer en ambtenaar van ..... dat ik:

 • 1. mij zal houden aan de letter en de geest van de Gedragscode ......;

 • 2. integer en betrouwbaar zal zijn bij de uitoefening van mijn functie;

 • 3. professioneel en respectvol zal omgaan met klanten en collega»s;

 • 4. zorgvuldig om zal gaan met organisatiemiddelen, vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens;

 • 5. het publiek belang en het aanzien van ...... niet zal schaden;

 • 6. geen misbruik zal maken van mijn positie en (de schijn van) belangenverstrengeling zal voorkomen;

 • 7. transparant ben in mijn handelen en aanspreekbaar ben;

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!*

Bijlage 70 bij artikel I, onderdeel C, zevende lid, onderdeel b, onder van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de (AFM) Autoriteit Financiële Markten

Ik zweer/beloof dat ik als werknemer van ...........:

 • de Grondwet, de overige wetten en de internationale verdragen waar Nederland partij bij is zal eerbiedigen;

 • zorgvuldig, integer en betrouwbaar zal zijn bij de uitoefening van mijn functie;

 • de mij opgedragen taken plichtsgetrouw en nauwgezet zal vervullen;

 • bij de uitoefening van mijn functie alle betrokken belangen zorgvuldig zal wegen;

 • geen misbruik zal maken van de bevoegdheden die mij uit hoofde van mijn functie zijn toevertrouwd;

 • zaken die mij vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden, tenzij ik vanuit mijn functie tot mededeling verplicht ben;

 • geen valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn functie;

 • tot het verkrijgen van mijn functie aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

 • tot het verkrijgen van mijn functie van niemand giften heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

«Dat verklaar en beloof ik!» of

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!» of

«Zo waarlijk helpe mij Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige!» of

«Mijn geloof in ...................... zal mij daarin tot steun zijn!»

Bijlage 71 bij artikel I, onderdeel C, zevende lid, onderdeel c, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

Als ambtenaar van ......... lever ik direct of indirect een bijdrage aan........ Ik ben me er in mijn dagelijkse werk van bewust dat ....... een organisatie is binnen Nederland waar onze klanten terecht kunnen voor de diensten en producten die wij leveren.

Daarom zweer ik het volgende / daarom beloof ik het volgende:

Ik ben zorgvuldig, behandel mijn klanten en collega»s met respect en waarborg hun privacy. Ik weet dat ik tijdens mijn werk over informatie van klanten en collega»s kan beschikken die vertrouwelijk is en onder geheimhouding vallen. Die informatie is veilig bij mij en zal ik niet delen wanneer daar vanuit mijn functie geen noodzaak voor is. Dat geldt ook wanneer ik niet meer voor ......... werkzaam ben.

De klanten en de collega»s mogen er op vertrouwen dat ik mijn besluiten zonder vooroordeel neem en niet partijdig ben.

Ik kom altijd objectief tot een besluit.

Persoonlijke belangen hebben geen invloed op de uitvoering van mijn taken.

Ik neem als ambtenaar geen geschenken of geldbedragen aan.

Ik maak geen misbruik van mijn positie en maak het vertrouwen dat de klant in mij stelt waar.

Ik streef er naar alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Ik heb daarom geen nevenactiviteiten die mijn werk kunnen beïnvloeden of .......... kunnen schaden.

Ik zal de belangen en het aanzien van ......... niet schaden.

Buiten en tijdens mijn werk neem ik de verkeersveiligheid in acht en ik zal in het verkeer geen misbruik maken van alcohol en verdovende middelen..

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig / dat verklaar en beloof ik.

Bijlage 72 bij artikel I, onderdeel C, zevende lid, onderdeel d, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitszaken

Ik zweer/verklaar en beloof, dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen.

Ik zweer/verklaar en beloof, dat ik direct noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb gegeven voor het verkrijgen van mijn dienstverband.

Ik zweer/verklaar en beloof, dat ik voor het verkrijgen van mijn dienstverband niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ook niet zal gaan doen.

Ik zweer/verklaar en beloof, dat ik voor het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en dat ik aan niemand beloften heb gedaan en dat ook niet zal gaan doen.

Ik zweer/verklaar en beloof, dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en de zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik zweer/verklaar en beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en niets zal doen dat het aanzien van mijn ambt zal schaden.

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!» of:

«Zo waarlijk helpe mij Allah, de Erbarmer, de Barmhartige» of:

«Dat verklaar en beloof ik!»

Bijlage 73 bij artikel I, onderdeel C, zevende lid, onderdeel e, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van de Kamer van Koophandel

Ik zweer/verklaar en beloof als ambtenaar in dienst van ......... (hierna: .....) het volgende:

 • 1. Ik heb noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

 • 2. Ik heb tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets geschonken of beloofd en ik zal dit ook niet gaan doen;

 • 3. Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk en deze naleven;

 • 4. Ik zal onpartijdig handelen en hierbij de democratische beginselen en procedures respecteren;

 • 5. Ik ben loyaal ten opzichte van ...... en het door haar vastgestelde beleid en ik zal trouw meewerken aan de uitvoering daarvan;

 • 6. Ik zal plichtsgetrouw en nauwgezet mijn taken vervullen;

 • 7. Ik zal zaken die mij in mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

 • 8. Ik zal mij gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn, mij houden aan de integriteitsregels van ....... en ik zal niets doen dat het aanzien van het ambt zal schaden;

 • 9. Ik zal het vertrouwen, dat ....., de ondernemer en de burger in mij mag stellen, niet beschamen;

 • 10. Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen. Bij twijfel neem ik contact op met mijn werkgever.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!

Bijlage 74 bij artikel I, onderdeel C, zevende lid, onderdeel f, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte Naktuinbouw

Ik ken de regels voor integriteit, zoals vastgelegd in de Gedragscode van .......

Ik ben integer en onafhankelijk en ga zorgvuldig met informatie om.

Ik houd mij aan de Gedragscode van .......

Dat verklaar en beloof ik! / Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Bijlage 75 bij artikel I, onderdeel C, zevende lid, onderdeel g, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van De Nederlandsche Bank N.V.

Ik zweer/beloof dat ik als werknemer van ..........:

 • de Grondwet, de overige wetten en de internationale verdragen waar Nederland partij bij is zal eerbiedigen;

 • zorgvuldig, integer en betrouwbaar zal zijn bij de uitoefening van mijn functie;

 • de mij opgedragen taken plichtsgetrouw en nauwgezet zal vervullen;

 • bij de uitoefening van mijn functie alle betrokken belangen zorgvuldig zal wegen;

 • geen misbruik zal maken van de bevoegdheden die mij uit hoofde van mijn functie zijn toevertrouwd;

 • zaken die mij vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden, tenzij ik vanuit mijn functie tot mededeling verplicht ben;

 • geen valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn functie;

 • tot het verkrijgen van mijn functie aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

 • tot het verkrijgen van mijn functie van niemand giften heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

«Dat verklaar en beloof ik!» of

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! » of

«Zo waarlijk helpe mij Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige!» of

«Mijn geloof in ..................... zal mij daarin tot steun zijn!»

Bijlage 76 bij artikel I, onderdeel C, zevende lid, onderdeel h, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte Sociale Verzekeringsbank

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

 • Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

 • Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

 • Ik zal zorgvuldig omgaan met de macht en verantwoordelijkheid die mij vanwege mijn functie is toevertrouwd.

 • Ik zal mij open en toetsbaar opstellen.

 • Ik zal betrouwbaar zijn en respectvol omgaan met mensen aan wie wij onze diensten verlenen, belanghebbenden en collega's.

 • Ik zal mij inspannen om het vertrouwen dat in mij wordt gesteld te behouden en te bevorderen.

 • Ik realiseer mij dat mijn handelen onderdeel is van het handelen van ..... en zal niets doen dat het aanzien van ...... zal schaden.

 • Ik zal mij houden aan de gedragsregels zoals die zijn vastgelegd in de «........-gedragscode».

»Dat verklaar en beloof ik» of:

«Zo waarlijk helpe mij God Almachtig» of:

«Zo waarlijk helpe mij Allah de Erbarmer, de Barmhartige» of:

«Zo waarlijk, als het woord van de bhagavad gita, helpe mij Shri Krishna»

Bijlage 77 bij artikel I, onderdeel C, zevende lid, onderdeel i, van het besluit van 28 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie

Eed en belofte van het UWV

 • Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en de overige wetten van het Rijk.

 • Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.

 • Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

 • Ik zal zorgvuldig omgaan met de macht en verantwoordelijkheid die mij vanwege mijn functie is toevertrouwd.

 • Ik zal mij open en toetsbaar opstellen.

 • Ik zal betrouwbaar zijn en respectvol omgaan met mensen aan wie wij onze diensten verlenen, belanghebbenden en collega's.

 • Ik zal mij inspannen om het vertrouwen dat in mij wordt gesteld te behouden en te bevorderen.

 • Ik realiseer mij dat mijn handelen onderdeel is van het handelen van ...... en zal niets doen met het doel het aanzien van ....... te schaden.»

 • Ik zal mij houden aan de gedragsregels zoals die zijn vastgelegd in de ... gedragscode «.............................».

Dat verklaar en beloof ik. of: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. of: Zo waarlijk helpe mij Allah de Erbarmer, de Barmhartige.

of: Zo waarlijk, als het woord van de bhagavad gita, helpe mij Shri Krishna.

NOTA VAN TOELICHTING

I. Algemeen

1. Inleiding en hoofdlijnen van het voorstel

Op 1 januari 2020 is (het resterende deel van) de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) in werking getreden. Dit geldt ook voor het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, een algemene maatregel van bestuur die is gebaseerd op enkele artikelen van de Ambtenarenwet 2017 die vanaf 1 januari 2020 geldt. Het onderhavige besluit dient tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

Op grond van artikel 7 van de Ambtenarenwet 2017 moeten ambtenaren een eed of belofte afleggen overeenkomstig een bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld formulier. Overheidswerkgevers moeten er zorg voor dragen dat ambtenaren bij hun indiensttreding de eed of belofte afleggen (artikel 5, eerste lid, onderdeel a, Ambtenarenwet 2017). De formulieren die overheidswerkgevers mogen gebruiken voor het laten afleggen van de eed of belofte, zijn opgenomen in de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

In 2018 en 2019 zijn (toekomstige) overheidswerkgevers in de gelegenheid gesteld om een eigen tekst voor de eed- en belofteformulieren aan te leveren. Veel overheidswerkgevers hebben hiervan gebruik gemaakt. Zij hechten aan een eigen tekst die past bij de waarden en de cultuur van hun eigen organisatie. Na de publicatie van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in het Staatsblad, heeft een aantal overheidswerkgevers verzocht om een formulier te laten toevoegen aan de bijlage of om een eerder ingediend formulier te laten wijzigen. Met dit besluit tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is het mogelijk gemaakt dat overheidswerkgevers de door hen gewenste nieuwe en gewijzigde eed- en belofteformulieren kunnen gebruiken.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een omissie met betrekking tot de aanwijzing van toezichthouders op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren of onderdelen daarvan te herstellen.

2. Consultatie

Een concept van dit besluit en de nota van toelichting zijn van 4 juli 2020 tot en met 1 augustus 2020 opengesteld voor internetconsultatie en aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen voorgelegd. Hierop zijn elf reacties ontvangen. Het betrof enkel verzoeken tot het alsnog toevoegen of wijzigen van eed- en belofteformulieren. Deze verzoeken zijn verwerkt in dit wijzigingsbesluit.

3. Regeldruk

Dit besluit heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten. Het heeft enkel gevolgen voor overheidswerkgevers. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) kan zich in deze zienswijze vinden en heeft aangegeven geen reden te zien om een officieel advies uit te brengen.

II. Artikelsgewijs

Artikel I, Onderdelen A en B

Voor het toezicht op de naleving van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de daarop gebaseerde regelgeving zijn toezichthouders aangewezen door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op grond van artikel 114, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren moeten die toezichthouders ambtenaren zijn. Als toezichthouders zijn onder andere de ambtenaren aangewezen die werkzaam zijn bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA), waaronder dierenartsen.

Naast ambtenaren die in dienst zijn bij de NVWA worden ook private dierenartsen ingezet die in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit specifieke toezichtstaken verrichten. Dit gebeurt onder meer bij de controle op het naleven van de regels in slachthuizen, bij diertransporten en import van dieren. Tevens worden zogenoemde assistent-inspecteurs ingezet. Deze personen verrichten toezichtswerkzaamheden met betrekking tot de import van levende dieren en dierlijke producten.

De genoemde personen waren aangewezen als onbezoldigd ambtenaar. Met de inwerkingtreding van de Wnra is abusievelijk verzuimd om deze personen aan te wijzen in het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, om hun status als ambtenaar te behouden. Met de onderhavige wijziging van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenaren 2017 is dat hersteld (Artikel I, onderdeel A). Zij zijn alleen ambtenaren voor de toezichtstaken die uit de opdrachtverlening voortvloeien.

Met ingang van de inwerkingtreding van artikel IV van het voorstel van wet Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving1 vervalt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en kan onderdeel h van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit komen te vervallen (Artikel I, onderdeel B).

Artikel I, Onderdeel C

Met dit besluit zijn op verzoek van een aantal provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en zelfstandige bestuursorganen wijzigingen doorgevoerd in de eed- en belofteformulieren. Ook zijn er voor enkele instanties eed- en/of belofteformulieren toegevoegd. Het invoegen van nieuwe formulieren geschiedt op alfabetische volgorde van de naam van de desbetreffende instantie.

Ten behoeve van deze wijzigingen en toevoegingen is het nodig dat de inhoudsopgave van de bijlage wordt gewijzigd (Artikel I, onderdeel C, tweede lid). Artikel I, onderdeel C, derde tot en met zevende lid, bevat de wijzigingen of toevoegingen van eed- en belofteformulieren van respectievelijk provincies, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en zelfstandige bestuursorganen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een taalfout in de titel van de bijlage (artikel I, onderdeel C, eerste lid) te verbeteren.

Artikel II

Artikel I, onderdeel C, treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Daarmee is voldaan aan de eisen van de vaste-verandermomenten. Er is niet voldaan aan de eis van publicatie van drie maanden voor inwerkingtreding bij besluiten die gevolgen hebben voor lagere overheden. In dit geval is dat niet problematisch, omdat dit besluit wijzigingen bevat waarom door de lagere overheden zelf is verzocht en die zij zo spoedig mogelijk van kracht zien worden. Artikel I, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 januari 2020, de datum waarop de Wnra in werking is getreden. De reden hiervoor is dat het hier een herstel van een destijds ontstane omissie betreft.

Bijlagen

In de bijlagen zijn de eed- en belofteformulieren opgenomen die zijn vervangen of nieuw vastgesteld.

De bijlagen van Staatsbosbeheer zijn vervallen en er zijn geen nieuwe formulieren vastgesteld, omdat Staatsbosbeheer heeft aangegeven voortaan de formulieren van de Rijksoverheid te gaan gebruiken.

Ten algemene geldt dat de term «aanstelling» niet meer kan worden gebruikt voor ambtenaren die na inwerkingtreding van de Wnra in dienst treden. Daarom zijn, waar nodig, de formulieren die in de bijlage zijn opgenomen in die zin aangepast dat «aanstelling» vervangen is door «dienstverband».

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 35 398, nr. 2.

Naar boven