Besluit van 1 september 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verwijzingsportaal bankgegevens en het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 augustus 2020, 2020-0000138102, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel III van de Wet verwijzingsportaal bankgegevens en artikel 13 van het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet verwijzingsportaal bankgegevens en het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens treden in werking met ingang van 10 september 2020.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 september 2020

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de negende september 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven