Besluit van 23 juni 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 19 juni 2020, nr. 2948921, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van de Wijzigingswet meldkamers;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wijzigingswet meldkamers treedt in werking met ingang van 1 juli 2020, met uitzondering van de derde zin van het in artikel I, onder C, opgenomen artikel 25a, eerste lid, van de Politiewet 2012.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 juni 2020

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven