Besluit van 17 juni 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Waarborgwet 2019 en het Waarborgbesluit 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 juni 2020, nr. WJZ/19284488;

Gelet op artikel 48 van de Waarborgwet 2019 en artikel 2 van het Waarborgbesluit 2019;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Waarborgwet 2019 en het Waarborgbesluit 2019 treden in werking met ingang van 1 juli 2020.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven