Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekUitgiftedatum
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2020, 165Verbeterblad

Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

VERBETERING

Op blz. 10, in artikel I onderdeel B, wordt «1.» vervangen door «l.»

’s-Gravenhage, 20 augustus 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus