Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2019, 66Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 12 februari 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk van 28 september 2018 (Stb. 2018, 340)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 4 februari 2019, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2486614;

Gelet op artikel 31 van het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk treedt in werking met ingang van 1 maart 2019.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 februari 2019

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de eenentwintigste februari 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de vaste verandermomenten, vanwege de betekenis van dit besluit voor het publieke belang van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus