Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2019, 518Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 18 december 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Spoedwet aanpak stikstof

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2019, nr. WJZ/19292683;

Gelet op artikel X van de Spoedwet aanpak stikstof;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Spoedwet aanpak stikstof, met uitzondering van artikel IX, treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2019

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de dertigste december 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus