Besluit van 26 november 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet forensische zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 21 november 2019, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2751113;

Gelet op artikel 8.3 van de Wet forensische zorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 2.3 en 7.1, onderdeel E, van de Wet forensische zorg treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 november 2019

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de vijfde december 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven