Besluit van 20 november 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en het besluit register collectieve acties

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 14 november 2019, nr. 2748349, Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en het besluit register collectieve acties treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 november 2019

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de vierde december 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven