Besluit van 25 juni 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen en het Besluit van 6 december 2018 tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer en het Kentekenreglement in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 20 juni 2019, nr. IenW/BSK-2019/132742, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op Artikel III van de Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen (Stb. 2018, 347) en artikel III van het Besluit van 6 december 2018 tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer en het Kentekenreglement in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen (Stb. 2018, 479);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2019 treden in werking:

  • a. de Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen (Stb. 2018, 347),

  • b. het Besluit van 6 december 2018 tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer en het Kentekenreglement in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen (Stb. 2018, 479).

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 juni 2019

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven