Besluit van 9 april 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 april 2019, nr. 2019-0000168023;

Gelet op artikel III van de Wet aanpassing indexering eigenbijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet aanpassing indexering eigenbijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 april 2019

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de zestiende mei 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven