Besluit van 5 april 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet omzetting aandelen aan toonder

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 2 april 2019, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2554067;

Gelet op artikel V van de Wet omzetting aandelen aan toonder;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet omzetting aandelen aan toonder treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 april 2019

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de negentiende april 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven