Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatsblad 2018, 90Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 21 maart 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 maart 2018, nr. WJZ/18032724;

Gelet op artikel 43 van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 maart 2018

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Uitgegeven de dertigste maart 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus