Wet van 21 februari 2018, houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

VERBETERING

Op pagina 6 staat bij de ondertekening Minister van Economische Zaken en Klimaat dit moet zijn Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

’s-Gravenhage, 5 april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven