Besluit van 19 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 48a van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 10.1 van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 17 december 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2439341;

Gelet op artikel 53 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en artikel 10.9 van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel 48a van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 2

Artikel 10.1 van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 december 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de achtentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven