Besluit van 12 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 december 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk (Stb. 2017, 489) en het Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, van 11 december 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2441553;

Gelet op artikel III van de Wet van 6 december 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk (Stb. 2017, 489) en artikel 14 van het Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 2019;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Artikel I, onderdelen A, B, D en H van de Wet van 6 december 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk (Stb. 2017, 489) treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

  • 2. Het Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 2019 treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 december 2018

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven