Besluit van 11 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet forensische zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 6 december 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2436385;

Gelet op artikel 8.3 van de Wet forensische zorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet forensische zorg treedt in werking met ingang van 1 januari 2019, met uitzondering van de artikelen 2.3, 7.1, onderdeel E, 7.1, onderdeel F, 7.2, 7.3a, 7.4, onderdeel A, 7.5, 7.6, 7.10, 7.12, 7.13, 7.13B, 7.13C, 7.13D en 7.13E.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 december 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de vierentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven