Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2018, 477Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 12 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet pensioenen 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2018, nr. 2018-0000810791,

Gelet op artikel VII van de Verzamelwet pensioenen 2019;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Verzamelwet pensioenen 2019 treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en werkt ten aanzien van artikel V terug tot en met 1 januari 2018.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 december 2018

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de achttiende december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus