Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2018, 464Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 3 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en het Besluit toezicht trustkantoren 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 29 november 2018, 2018-0000201664, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 83 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en artikel 25 van het Besluit toezicht trustkantoren 2018;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet toezicht trustkantoren 2018 en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 3 december 2018

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de veertiende december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus