Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 464

Gepubliceerd op 14 december 2018 09:00Besluit van 3 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en het Besluit toezicht trustkantoren 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 29 november 2018, 2018-0000201664, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 83 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en artikel 25 van het Besluit toezicht trustkantoren 2018;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet toezicht trustkantoren 2018 en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 3 december 2018

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de veertiende december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl