Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2018, 458Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 23 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 november 2018, 2018-0000187909, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 22, eerste lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet bekostiging financieel toezicht 2019 treedt, met uitzondering van artikel 21, in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 november 2018

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de dertiende december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus