Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2018, 452Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2018, nr. 2018-0000187993,

Gelet op artikel XI van de Wet invoering extra geboorteverlof;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen I, onderdelen A tot en met C en H tot en met J, V, onderdeel B, VIII en IX, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet invoering extra geboorteverlof treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

  • 2. De artikelen I, onderdelen D tot en met G, II, III, IV, V, onderdeel A, VI, VII en IX, derde lid, van de Wet invoering extra geboorteverlof treden in werking met ingang van 1 juli 2020.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 november 2018

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de elfde december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus