Besluit van 17 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2018, nr. 2018-0000187993,

Gelet op artikel XI van de Wet invoering extra geboorteverlof;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen I, onderdelen A tot en met C en H tot en met J, V, onderdeel B, VIII en IX, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet invoering extra geboorteverlof treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

  • 2. De artikelen I, onderdelen D tot en met G, II, III, IV, V, onderdeel A, VI, VII en IX, derde lid, van de Wet invoering extra geboorteverlof treden in werking met ingang van 1 juli 2020.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 november 2018

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de elfde december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven