Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatsblad 2018, 360Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 3 oktober 2018, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 3 oktober 2018, houdende nadere regels met betrekking tot het verplaatsen of verkabelen van een hoogspanningsverbinding (Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen) (Stb. 2018, 359)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 oktober 2018, nr. WJZ /18247835;

Gelet op artikel 9 van het besluit van 3 oktober 2018, houdende nadere regels met betrekking tot het verplaatsen of verkabelen van een hoogspanningsverbinding (Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen) (Stb. 2018, 359);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 3 oktober 2018 houdende nadere regels met betrekking tot het verplaatsen of verkabelen van een hoogspanningsverbinding (Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen) (Stb. 2018, 359) treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 3 oktober 2018

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de negentiende oktober 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus