Besluit van 30 augustus 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 24 augustus 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2348932;

Gelet op artikel IV van de Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening treedt in werking met ingang van 11 oktober 2018.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 augustus 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de veertiende september 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven