Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatsblad 2018, 178Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 4 juni 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 23 augustus 2016, houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 31 mei 2018, nr. MinBuza-2018.1291-15;

Gelet op artikel 18 van de Rijkswet van 23 augustus 2016, houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Rijkswet van 23 augustus 2016, houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 juni 2018

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus